Transnationals Information Exchange

"Versterking van een democratische vakbeweging wereldwijd"

Las exigencias de la globalización económica y el predominio del sector financiero internacional, han...

Nieuws

COMMUNICADO 28 DE MAYO: DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Las exigencias de la globalización económica y el predominio del sector financiero internacional, han contribuido a la pauperización global de las condiciones de trabajo, afectando la seguridad y salud de las y los trabajadores, pero principalmente de las mujeres.   El derecho a la salud en el trabajo, no se garantiza por parte de los Estados, para quienes la vida de las y los trabajadores no pasa de ser un simple juego estadístico, visto como carga dentro del proceso productivo y no como el verdadero generador de la riqueza.

Belarussische vakbond pakt slechte arbeidsomstandigheden aan

 

 

 

 

 

 

 

 

Belarussische vakbond pakt slechte arbeidsomstandigheden aan

“Belarussische mijnwerkers bereiken voor het eerst in de geschiedenis verbeteringen in de veiligheid en gezondheid in de kalimijnen. “

Vanuit FNV Sector Industrie zijn enkele kaderleden uit de Limburgse chemie al enkele jaren bezig met het geven van training en advies op het vlak van Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek voor hun collega’s uit Belarus (Wit-Rusland). Kaderleden van de onafhankelijke vakbondsfederatie BKDP hebben van hen geleerd hoe zij als vakbond zelf de arbeidsomstandigheden kunnen aanpakken. Zij hebben VGW-commissies gevormd en veiligheid en gezondheid tot speerpunt gemaakt bij de CAO-onderhandelingen in de Belarussische kalimijnen in Soligorsk.

In het weekeinde van 23-24 april waren FNV-kaderleden Wim Dekkers en Ton Kitzen in Minsk voor een follow-up training en overleg met de collega’s van BKDP. Het seminar kreeg ook bezoek van een cameraploeg van de onafhankelijke TV-zender BELSAT. In Belarus staan alle media onder controle van het regime en de censuur is streng. Om toch kritische en onafhankelijke informatie te geven aan de Belarussische burgers is BELSAT opgericht. BELSAT wordt gefinancierd vanuit Polen en is geheel onafhankelijk. De programma’s zijn via internet te zien.

De BELSAT-ploeg is bezig met de voorbereiding van een programma over de arbeidsomstandigheden in Belarus en het seminar en de informatie vanuit Nederland zal worden verwerkt in de uitzending. De arbeidsomstandigheden in Belarus zijn vaak slecht; er zijn veel ongevallen en slachtoffers van beroepsziekten en de overheid doet hier niets aan.

Wim Dekkers: “ In de bedrijfstak chemie in Belarus zijn de omstandigheden op  dit moment nog erg slecht. Op 28 april in de morgen,  4 dagen nadat wij weer terug waren in Nederland vond er in de Polymir plant in Novopolotsk een heftige explosie plaats, gevolgd door een fikse brand met vlammen van wel  50 meter hoog. Zoals gewoonlijk onderzoekt het ministerie het voorval. Deze keer was er alleen materiële schade. Programma’s zoals leren van incidenten zijn nog ver te zoeken. Het bewijst wel de noodzaak van training.  Meestal is zo’n incident  een voorbode voor een groter ongeval.”

Ton Kitzen:Twee jaar geleden hebben wij tijdens een strategieseminar met de vakbondsleden uit de kalimijnen een werkplan gemaakt. Daarin stond dat zij in elke mijn een VGW-commissie zouden oprichten. Deze commissies zouden voorlichting geven aan de mijnwerkers en eisen op het vlak van veiligheid en gezondheid tot inzet maken bij de CAO-onderhandelingen.  Dit is gelukt, de commissies zijn behoorlijk actief, zij verspreiden brochures,  geven scholing en in de onderhandelingen met de bedrijfsleiding zijn een aantal verbeteringen bereikt. “

“Dit is totaal nieuw voor Belarus, veiligheid was nooit een vakbondsthema.”

Het begint nu steeds meer te leven en mensen realiseren zich dat gezondheid niet te koop is. Vooral de brochure over gevaren bij zwangerschap is een groot succes, die is eenvoudig, duidelijk en leesbaar geschreven. Zoiets bestond niet in Belarus.  Dank zij deze brochure staan nu de arbeidsomstandigheden van vrouwen op de agenda bij overleg met het management.”

Wim Dekkers: “Ook in een aantal chemie- en metaalbedrijven heeft de vakbond commissies gevormd die VGW-problemen aan de orde stellen en proberen verbeteringen te realiseren. Een concrete verbetering zijn bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen. Veel mensen hadden geen goede werkhandschoenen, mondkapjes en gehoorbescherming. Die is er nu wel gekomen dankzij de vakbond.”

Ton Kitzen: “Tijdens de training hebben de deelnemers de belangrijkste risico’s in hun sector benoemd, en vervolgens de belangrijkste vier gekozen. De deelnemers hebben nu als huiswerktaak meegekregen om na te denken wat zij zelf in hun privésituatie kunnen doen aan veiligheid en gezondheid en hoe dit te verbinden met hun werksituatie. Wijzelf komen in oktober terug en zullen op hun verzoek enkele brochures maken over die vier benoemde risico’s, toxische stoffen; straling en de gevaren van hitte/koude.”

Inhoud syndiceren

Actieoproepen

Uitnodiging Seminar 7 april: Organising vanuit gender-perspectief textiel sector Mexico-Guatemala-Honduras. Een workshop over (inter) nationaal vakbondswerk voor en door vrouwen

Kaderleden van de sector Industrie en het Netwerk Vrouwen FNV organiseren een bijeenkomst voor en door vakbondsvrouwen. De workshop vindt plaats in het kader van een internationaal project om de positie van werkneemsters in de textielbedrijven in Midden Amerika (Guatemala, Honduras en Mexico) te versterken.  Deze vrouwen werken in extreem precaire omstandigheden.

Vakbondsstrijd in tijden van repressie in Turkije- Ontmoeting met leden van Birleşik Metal-İş. 9 Oktober 2015

Op vrijdag 9 oktober van 19.00-22.00 organiseren DIDF, FNV en TIE-Netherlands een publieke bijeenkomst met een delegatie van 9 activisten van de vakbond Birleşik Metal-İş. Het zijn metaalarbeiders werkzaam bij multinationals die ook in Nederland vestigingen hebben (onder andere Tata, Bosal, Prysian Draka onder).

Red de Zorg Demonstratie, 12 september 12.00 Damrak Amsterdam

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet. Daarom organiseert FNV voor zorg op 12 september de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Komt allen!

https://www.youtube.com/watch?v=WJ_MRCeaKwY#action=share

 

 

Inhoud syndiceren

Social media

RT @VroeghA: @GildanOnline @NtwrkVrouwenFNV @lilibrouwer @AnyaWiersma At the moment Choloma Honduras #reinstall Lilian Castillo https://t.c…
2 dagen 22 uren ago

RT @perezhpantoja: @GildanOnline does not comply with the Labor Code of Honduras https://t.co/KtSHrJ5A7T
6 dagen 6 uren ago

Vakbondsleden uit Nederland en Turkije op de bres tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender identiteit https://t.co/jV1maB99Qj
3 weken 4 dagen ago

Facebook

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren