Nederlandse kaderleden aan het woord

      Altijd staat het werk met kaderleden, zowel in Nederland als daarbuiten, centraal in de projecten van TIE. Omdat kaderleden de mensen zijn met de meeste praktische kennis van hun werk en hun vakbond, en omdat peer-to-peer uitwisselingen inspireren en heel effectief blijken te zijn. Vooral als het gaat om werknemers van multinationale ondernemingen, zijn uitwisselingen tussen kaderleden buitengewoon nuttig: samen met werknemers uit andere landen weet je veel meer over het bedrijf en op basis hiervan kun je samen strategieën bepalen.

      Via TIE-Netherlands hebben kaderleden de mogelijkheid om actief deel te nemen in uitwisselingsseminars en hun collega-vakbondsleden te helpen aan concrete kennis en voorbeelden uit de praktijk in Nederland. Door dit soort uitwisselingen werken kaderleden uit verschillende landen samen aan internationale solidariteit. In plaats van werknemers in andere landen te zien als concurrenten, ontstaat er meer begrip voor elkaars situatie. Kaderleden die een rol spelen in de projecten van TIE merken dat ze kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie van collega’s in andere landen. Dit komt ook ten goede aan de situatie van zichzelf en hun Nederlandse collega’s. Bovendien nemen zij nieuwe kennis mee die zij kunnen toepassen binnen hun eigen vakbondswerk. Ze ontwikkelen op deze manier ook een kritische visie ten opzichte van de eigen vakbond en haar vermogen om adequaat om te gaan met de problemen die te maken hebben met een snelle economische regionalisering en de verplaatsing van productie en diensten naar lage lonenlanden.

      Op de website van TIE-Netherlands staan veel artikelen over en interviews met kaderleden die in projecten hebben deelgenomen. Deze zijn te vinden onder de rubrieken van de verschillende projectgroepen.
Een video die goed weergeeft hoe twee actieve kaderleden van FNV Bondgenoten via TIE maar later ook op eigen initiatief aan de slag zijn gegaan met internationaal vakbondswerk is hier te zien op: http://www.tie-netherlands.nl/node/3530  
Hieronder staan enkele artikelen over kaderleden die niet direct aan een project zijn gekoppeld.
 

 

English:(scroll down for news articles)

The work of rank and file members is always central to TIE’s projects, because they have the most practical knowledge about their work and their unions, and because peer-to-peer exchanges are invaluable and inspirational. Knowledge exchanges between members are particularly effective in multinationals; combining the knowledge of workers in various countries is a very good way to learn more about the company and extremely useful for efficient strategy planning.

TIE-Netherlands presents Dutch union members the opportunity to actively participate in exchange-seminars, in which they can offer their peers in other countries concrete knowledge and examples from the Dutch experience. These exchanges enhance the international solidarity of the labour movement. Through TIE projects and seminars, rank and file members in the Netherlands have seen how they can better understand their fellow workers in other countries, and even assist in improving labour conditions all over the world. They have learned that the interactions can improve their own situations as well. New knowledge, offered by colleagues in other countries, can inspire them to take a fresh and critical look at their own union and its ability to deal with problems associated with a growing economic regionalisation and the move of production and services to low-income countries.

The TIE-Netherlands website lists numerous articles about, and interviews with, members who have participated in the projects. You can find them on the relevant project pages.

This video is a good example of how two FNV rank and file members became involved with the international labour movement; they started with help from TIE, but later they continued independently: http://www.tie-netherlands.nl/node/3530.  

Below you will find a few articles concerning rank and file members and workers, not necessarily attached to a particular project.

TIE-Netherlands is sinds januari 2017 gesloten

Lees hier voor meer informatie

TIE-Netherlands is sinds januari 2017 gesloten

Lees hier voor meer informatie

Internationaal Symposium: “Solidariteit vanaf de werkvloer”

Afsluitend symposium TIE-Netherlands

16 dagen actie tegen Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen kan en moet uitgeroeid worden! Dat is de boodschap die vrouwen van over de hele wereld uitdragen. Zestien dagen, van 25 november tot 10 december, staan in het teken van actie tegen geweld tegen vrouwen. De vrouwen die in november deelnamen aan een internationale vrouwenuitwisseling, vragen aandacht met paarse balonnen. 

Wie lost onveiligheid op het werk op: de bond of de werkgever?

Interview met Wilma van der Graaf, kaderlid bij DAF Trucks Eindhoven, over haar deelname aan een seminar met de MPRA in Rusland.

TIE-Netherlands' jaarverslag 2014 staat online!

Het jaarverslag 2014 van TIE-Netherlands staat online en is hier te downloaden!

Kaderlid FNV Bondgenoten komt op voor vrouwelijke collega’s uit vrijhandelszones in Sri Lanka

Gesina Hoogsteen was namens de sector industrie aanwezig bij een uitwisseling in Sri-Lanka met vrouwelijke vakbondsleden uit Vrijhandelszones en hield een presentatie. Hieronder volgt een verslag van de bijeenkomst geschreven door Gesina. “Het was zeer leerzaam om vanuit mijn presentatie over decent werk en flexwerkers, me te realiseren dat we allemaal in wezen gemeenschappelijke en herkenbare problemen hebben”. 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren