Verslag van het Seminar 'Jongeren en Vakbonden', 4 november 2010

Printervriendelijke versieSend by email

Begin november bezochten vier vakbondsactivisten van de Braziliaanse vakbondsfederatie CUT de vakbond in Nederland. Zij waren uitgenodigd om hun ervaringen en expertise omtrent vakbondswerk te delen met Nederlandse kaderleden, bestuurders en ‘organisers’ van FNV Bondgenoten. Op 4 november vond het seminar 'Jongeren en Vakbond, een internationaal uitwisselingsprogramma' plaats. Hieronder is een verslag te lezen.   

 

In the beginning of November four Brazilian union activists from the Brazilian CUT visisted the unions in the Netherlands. they were invited to share their experiences and expertise around unionism with Dutch union members, officials and organisers of FNV Bondgenoten. On November 4, the seminar 'Youth and Trade Unions, and international exchange programme' took place. Below, a report on the seminar can be downloaded.   

 

 

Het bezoek van de Brazilianen maakte deel uit van een 'E-motive uitwisseling'. Het idee achter E-motive, een fonds van Oxfam-Novib, is dat Nederlandse organisaties leren van professionals en organisaties uit het Zuiden.

BijlageGrootte
Verslag 4 november Seminar Jongeren en Vakbonden.pdf103.77 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren