Stakingsverbod in Turkije! Solidariteitsoproep voor ondersteuning van Hava-Is (luchtvaart personeel).

Printervriendelijke versieSend by email

Als reactie op de mislukte cao onderhandelingen met de Turkse luchtvaartmaatschappij THY (Turkisch Airlines) heeft de Turkse AKP-regering de wet gewijzigd waardoor luchtvaartdiensten onder het stakingsverbod vallen. Als protest tegen dit verbod zijn de luchtvaartmedewerkers, georganiseerd in de bond Hava-İş acties begonnen. Lees hieronder de solidariteitsverklaring opgesteld door de Federatie van Democratische Arbeiders Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF) en ondersteun hun oproep voor het sturen van een protestbrief naar de president Abdullah Gül en premier R. T. Erdoğan. “Staken is een recht, Nee tegen het verbod”!

STAKINGSVERBOD IN TURKIJE!

Nadat de al maanden durende cao-onderhandelingen bij de Turkse luchtvaartmaatschappij THY stuk zijn gelopen was de vakbond Hava-İş voorbereidingen aan het treffen voor een staking. Maar de AKP-regering heeft de wet gewijzigd waardoor luchtvaartdiensten ineens ook onder het stakingsverbod vallen. Als protest tegen dit verbod zijn de luchtvaartmedewerkers een dag in staking gegaan.

Vanwege deze staking zijn 350 werknemers ontslagen. De ontslagen werknemers en hun vakbond Hava-İş voeren dagelijks acties tegen dit onrecht. Wij roepen de vakbonden, vooral medewerkers werkzaam in lucht­vaartsector en anderen op om solidair te zijn met de Turkse collega’s.

De AKP-regering heeft in een zeer snel tempo gewerkt om ook de luchtvaartdiensten onder de stakingsver­boden te laten vallen. Op 24 mei j.l. werd begonnen om de wetswijziging in de commissie te bespreken. Op 30 mei werd deze wijziging aangenomen door het Turkse parlement. Op 2 juni werd het ondertekend door president Gül en op 3 juni ging de wetswijziging in werking.

De reden waarom de AKP-regering en de president Gül haast maakten om deze wet in het weekend in wer­king te laten gaan, had te maken met de cao-onderhandelingen tussen THY en de vakbond Hava-İş. Deze wet is overigens in strijd met artikel 90 van de Turkse grondwet en met de door Turkije ondertekende internationale verdragen. De al maanden durende cao-onderhandelingen hebben niet tot een resultaat geleid en zijn daarom stukgelopen. Volgens de Turkse wetten moeten de partijen dan via een bemiddelaar een op­lossing proberen te vinden. Echter ook deze fase heeft niet tot een oplossing geleid.

Nadat de bemiddelaar­scommissie haar rapport had opgemaakt, kon de vakbond Hava-İş binnen 6 dagen een staking aankondigen bij THY. De regering en de bazen van THY probeerden eerst via de rechter om deze staking te voorkomen. De rechter heeft besloten om de zaak in september pas te behandelen. Zo werd het juridisch onmogelijk ge­maakt om in de tussenliggende tijd te staken. Dat kwam THY goed uit, want de zomermaanden zijn drukke en winstgevende maanden voor THY. Maar dit spel weerhield de werknemers van THY niet om voor hun rechten op te komen. De AKP-regering heeft hierop een ongekende en roekeloze stap gezet en de wet gewijzigd waardoor het niet meer mogelijk is om in de luchtvaart sector te staken.

Arbeiders strijden tegen verbod

Hava-İş is de enige vakbond die bevoegd is in de luchtvaartsector. Hava-İş en haar leden zijn vanaf het be­gin in actie gegaan, toen de parlementariërs van de AKP bezig waren met het wetsvoorstel. Ze hebben via verschillende acties geprotesteerd tegen de wetswijziging. Op de dag waarop de wet in het parlement be­sproken werd, gingen ze in staking. Om de arbeiders te ontmoedigen en hen te verdelen werden honderden mensen ontslagen. Ondanks dit gaan ze door met hun strijd.

Met dit besluit heeft de AKP-regering nogmaals aangetoond dat die alleen maar oog heeft voor de belangen van de werkgevers. De wens van werknemers voor meer loon en menswaardige leefomstandigheden wordt door deze regering met repressieve methodes beantwoord. Met deze stap worden ook mensen uit andere sectoren bedreigd. Als tegen deze daad van de AKP-regering geen krachtige nationale en internationale pro­testen komen, zullen in de toekomst ook andere sectoren te maken krijgen met dergelijke verboden.

Tijd voor solidariteit

Mensen die niet willen opdraaien voor de gevolgen van de crisis en strijden voor hun rechten, worden in vele Europese landen als doelwit aangewezen. In Italië, Spanje, Portugal en Griekenland worden wetten gewij­zigd die de werkenden beschermen tegen willekeur. Stakingen worden verboden en cao’s worden ongeldig verklaard. Wat de AKP-regering tegen de arbeiders van THY doet, is een onderdeel van de neoliberale beleid dat in Europa breed tegen werknemers gevoerd wordt. Daarom is het nu tijd om solidair te zijn met de leden van Hava-İş die al dagen strijden met de leus ‘Staken is een recht, Nee tegen verboden’.

DIDF - Federatie van Democratische Arbeiders Verenigingen

 

De protestbrieven naar:

De Turkse president, Abdullah Gül: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

De Turkse Premier, R. T. Erdoğan: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

 

Solidariteit brieven naar:

Hava-iş: havais@havais.org.tr

 

Een protestbrief sturen kan ook door een simpele klik op de muis via de website van LabourStart, die ook campagne voeren tegen de uitbreiding van het stakingsverbod: http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1402&src=lsmm

 

Lees voor meer informatie de volgende sites (in het engels):

De (Engelse) site van Hava-Is over de staking: http://www.havais.org.tr/eng/index.php

http://industrialrelationsinturkey.wordpress.com/2012/05/31/300-turkish-airlines-employees-fired-using-sms-due-to-strike-participation/

http://www.bianet.org/english/people/138748-indefinite-action-began-at-thy

 

BijlageGrootte
stakingsverbod in turkije.pdf188.13 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren