"Ik ben lesbisch, moeder en vakbondsactiviste". AbvaKabo FNV in de bres voor LGBT vakbondsrechten in Turkije

Printervriendelijke versieSend by email

Donderdag 14 Maart reisde een delegatie van de homo-lesbische groep van de AbvaKabo voor de tweede keer af naar Ankara, Turkije. Het belangrijkste programma onderdeel was een seminar over vakbondsrechten op zaterdag 16 maart. Namens AbvaKabo/FNV Vrouw zou Lili Brouwer hierbij een presentatie houden over hoe zowel vrouwen als LGBT’s binnen de Nederlandse vakbeweging zich organiseren, over wat ze bereikt hebben en welke uitdagingen er nog bestaan om hun punten goed op de bondsagenda te krijgen. Ze vertelde hierbij vanuit haar eigen ervaring: “ik ben lesbisch, moeder en vakbondsactiviste”.

Tijdens deze tweede reis naar Ankara, Turkije waren Lili Brouwer en Jan Molenaar de Nederlandse afgevaardigden namens de homo-lesbische groep van de AbvaKabo. De reis maakte deel uit van de uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse LGBT kaderleden die TIE-Netherlands mede begeleid. De doelstelling van de uitwisseling is het tegengaan van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en gender-identiteit op de werkvloer in Turkije (zie voor meer achtergrond dit artikel). Om dit te bereiken probeert het project Turkse bonden te stimuleren om zich in te zetten voor hun homo, lesbo, bi- en trans (LGBT) leden. In November vorig jaar ontving AbvaKabo FNV al twee deelnemers aan de uitwisseling van de Turkse LGBT organisatie KAOS GL (zie hier voor een verslag).  Ook participeerde een delegatie van AbvaKabo in december in Ankara in een internationaal seminar over de vakbondsrechten van LGBT’s (zie hier voor een verslag).

Net als vorig jaar was het een vol programma. Het belangrijkste programma onderdeel was een seminar op zaterdag 16 maart over de positie van vrouwen in de Turkse vakbeweging. Namens AbvaKabo/FNV Vrouw zou Lili Brouwer hierbij een presentatie houden over hoe zowel vrouwen als LGBT’s binnen de Nederlandse vakbeweging zich organiseren, over wat ze bereikt hebben en welke uitdagingen er nog bestaan om hun punten goed op de bondsagenda te krijgen. 

Ook de Turkse confederatie van ambtenaren, de KESK nam actief deel. De KESK-activiste Leman Kiraz was gesprekleidster in het seminar die zaterdag. Naast de samenwerking in de uitwisseling over LGBT-vakbondsrechten, maakten AbvaKabo/ FNV Vrouw en het vrouwennetwerk van de KESK ook nog afspraken over samenwerking op het gebied van het organiseren van vrouwen in de bond. Het vrouwennetwerk van de KESK (en de KESK in het algemeen), krijgt in toenemende mate te maken met overheidsrepressie, waarbij tientallen van hun leden het afgelopen jaar zijn opgepakt vanwege hun vakbondswerk en hun kritische opstelling richten de overheid (zie hier voor meer achtergrond). Vorig jaar was een delegatie van AbvaKabo FNV als internationale waarnemers aanwezig tijdens een van de rechtszaken tegen de vrouwen van de KESK. In het gesprek werden afspraken gemaakt deze solidariteitsbanden te versterken (zie hier voor een verslag).

De dag voor dit seminar hadden we een bijeenkomst met de voorzitter van het vrouwennetwerk van de KESK, Canan Calagan. De KESK verklaarde zich in december al solidair met de uitgangspunten van het project. Canan Calagan nam toen actief deel aan het seminar over LGBT arbeidsrechten. Zij zei dat zij binnen de KESK meer aandacht zou vragen voor discriminatie van hun homo, lesbo, bi- en trans leden zowel binnen de confederatie als op de werkvloer.

Vervolgens stond er een bijeenkomst op het programma met de Sosyal-Is vakbond. Deze bond is in Turkije lid van de Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden (DISK) en zij organiseren de sectoren handel, kunst en onderwijs in de privé sector. We spraken met de bondsvoorzitter Celal Uyar en consulent Onur Bakir. Bijzonder was de aanwezigheid van Sosyal-Is kaderlid Remzi Altunpolat. Remzi is een van de weinige ‘open’ homo kaderleden in Turkije.

 

Sosyal-Is is de enige bond in Turkije die zich actief wil inzetten tegen discriminatie op basis van seksuele orientatie zowel binnen de bond als op de werkvloer en dat ook in haar statuten heeft staan. Alhoewel dit zeker een belangrijke voorbeeldfunctie is in de context van Turkije, gaven zowel de voorzitter als de consulent aan dat ze met dit voornemen in de praktijk nog niet veel deden. Zij zagen weinig mogelijkheden om zich daar erg actief voor in te zetten. ‘Op het moment is het voor Sosyal-Is een kwestie van overleven’, gaf Onur aan. Vorig jaar is er in Turkije een nieuwe arbeidswetgeving doorgevoerd, waardoor de aantallen werknemers die een bond moet organiseren om Cao-onderhandelingen te mogen voeren flink is opgeschroefd. Helaas voldoet Sosyal-Is niet aan dit nieuwe percentage. Ze dreigen daarom binnenkort het recht op Cao-onderhandelingen te verliezen. Ze zijn daarom vooral bezig met het werven van nieuwe leden.

Er werd afgesproken dat LGBT-kaderleden van Sosyal-Is, zoals Remzi, actiever bij het huidige project betrokken worden. LGBT kaderleden van Sosyal-is bezoeken onder andere binnenkort Nederland. Bovendien gaan ze in gesprek met hun LGBT-collega’s van AbvaKabo FNV. Ook spraken we af dat we tijdens onze volgende reis onder begeleiding van LGBT-kaderleden van AbvaKabo, een brainstorm sessie zullen organiseren met LGBT-leden van Sosyal-Is en bevriende bonden. De doelstelling daarvan zal zijn een strategie op te stellen om binnen de bonden in Turkije meer aandacht te vragen voor diversiteit.

Op zaterdag participeerden we in het Feministisch Forum, georganiseerd door de Turkse LGBT-organisatie KAOS GL. Wij participeerden vooral in de sessie over Vrouwen en de Vakbond. Lili Brouwer hield daarbij een presentatie over de manier waarop zowel vrouwen als LGBT’s binnen de Nederlandse vakbeweging zijn georganiseerd, over wat ze bereikt hebben en welke uitdagingen er nog bestaan om hun punten goed op de bondsagenda te krijgen. Lili vertelde over haar werk voor AbvaKabo FNV waarin ze CAO’s na kijkt op LGBT onderwerpen. Zij gaf als voorbeeld de definities van partnerschappen (in bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Zij vertelde op de conferentie dat zij zowel moeder als lesbisch als vakbondsactiviste is. Dat baarde veel opzien. Het bleek wel een erg bijzonder combinatie voor veel van de aanwezigen, en er kwamen dan ook een aantal persoonlijke vragen over hoe zij deze drie in haar dagelijks leven kon combineren, welke moeilijkheden ze daarbij tegen kwam en hoe ze daar mee om ging.

Vanuit de Turkse vakbeweging participeerde onder andere Necla Akgokce van de Turkse chemiebond Petrol-Is. Necla vertelde over de verschillende initiatieven die er binnen verschillende bonden in Turkije bestaan voor de organisatie van vrouwelijke werkneemsters. Zo geeft Petrol-Is zelf een blad uit voor hun vrouwelijk leden, waarin er geschreven wordt over de behoeftes en eisen van de vrouwen die in de chemie sector werkzaam zijn. Verschillende bonden zoals de Metaalbond Birlesik Metal (ook een TIE-partner) hebben vrouwencommissies ingesteld in verschillende fabrieken. Een aantal bonden hebben een quota voor een minimum aantal vrouwen in de bondsbesturen. Vooral die de publieke sector organiseren. Alhoewel er nog veel uitdagingen zijn, zijn er dus verschillende goede initiatieven. Necla sprak de hoop uit deze initiatieven met elkaar te verbinden en zodoende in de toekomst de positie van vrouwen binnen de Turkse vakbeweging verder te versterken.

De overige participanten vertelde vooral over de positie van vrouwen en LGBT’s op de arbeidsmarkt. Een positie die volgens hen erg precair is, onder andere om dat de overheid zich niet voor hen inzet. Een advocate van de Turkse LGBT organisatie KAOS GL vertelde over een aantal rechtszaken die ze hadden aangespannen tegen werkgevers die werknemers ontsloegen op basis van hun seksuele orientatie (volgens de Turkse wetgeving is dit niet specifiek verboden). Helaas bleven deze rechtszaken nog zonder succes.

Al met al was het Forum erg geslaagd voor het uitwisselen van informatie over de organisatie en bescherming van LGBT werknemers in Turkije en Nederland.

In de woorden van Lili Brouwer: ‘Ik vond het zeker interessant om met Sosyal-Is in gesprek te gaan en een homo-kaderlid als Remzi te ontmoeten. Vooral om te leren wat er gebeurd op LGBT gebied binnen de bonden en hoe activisten daar met die thematiek bezig zijn. Dat vond ik uniek, want die positieve verhalen hoor je niet in Nederland.’

Jan Molenaar over de reis: “het werd me weer eens duidelijk: de vakbonden in Nederland zitten in zwaar weer, maar vakbonden in  Turkije ook. Dus het is zeker nuttig om daar uitwisseling over op te zetten”. En specifiek over het symposium: “Als man heb ik nu weer duidelijker op mijn netvlies dat lesbische werkneemster te maken hebben met een dubbele discriminatie, zowel als vrouw en als lesbo. Dat wist ik wel, maar je vergeet het soms. In die zin was dit weer een bevestiging van het bestaansrecht van FNV Vrouw en het werk van de lesbo’s in onze LGBT groep bij AbvaKabo”.

Ook hebben Jan en Lili duidelijke ideeën over de volgende projectfase. Zo stelt Lili: “wat ik zou willen doen is een actieve workshop met die jonge LGBT-ers. Niet vanaf een podium zoals nu, maar meer interactief: en dat het dan concreet gaat over arbeidscontracten, vaardigheidstraining, welke voorzieningen en regelingen er zijn, en hoe je daar invulling aan kunt geven vanuit LGBT perspectief”. Jan vult aan: “We moeten meer met elkaar in gesprek komen. Een symposium is zeker leuk en nuttig, maar een nadeel is dat niet iedereen vragen durft te stellen. Dus het interactiever opzetten, LGBT activisten uit hun eigen ervaring vertellen, dan pak je die LGBT vakbondactivisten mee die in eerste instantie niet zo assertief zijn”.

In April staat de volgende reis gepland en zullen LGBT kaderleden van AbvaKabo participeren in interactieve workshops met LGBT kaderleden uit de Turkse vakbeweging. Wil je meer informatie over het project of een keer bij de homo lesbische groep van AbvaKabo langs komen, neem dan contact op met TIE-Netherlands of bezoek de facebook pagina van de homo lesbische groep van AbvaKabo: https://www.facebook.com/pages/Abvakabo-FNV-LGBT/168448776573076?ref=ts&fref=ts

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren