Veiligheid en gezondheid op de werkvloer in de metaal sector in Turkije: een workshop verslag.

Printervriendelijke versieSend by email

Van 19 t/m 21 juli 2013 vond er in Sapanca, Turkije een workshop plaats over het thema Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer in de metaal sector. Er waren zo’n 30 deelnemers van Birlesik-Metal-Is, allen actief in de Veiligheid en Gezondheid commissies in diverse fabrieken in de metaal sector in verschillende steden in Turkije. Vanuit Nederland was Bert Zonneveld aanwezig, kaderlid van Tata Steel en actief binnen de WIS Metaal van FNV Bondgenoten. Lees het workshop verslag van Bert. 

Sinds 3 jaar ondersteunt TIE-Netherlands een samenwerkingsverband tussen de onafhankelijke Turkse metaalbond Birlesik Metal-Is en de werkgroep internationale solidariteit uit de metaalsector van FNV Bondgenoten (WIS Metaal). Van de WIS Metaal zijn het specifiek de kaderleden van Tata Steel uit Nederland die actief betrokken zijn bij de uitwisseling. Het samenwerkingsverband is erop gericht de Turkse metaalbond te ondersteunen in hun proces van vakbondsopbouw. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan  methodes van organiseren (‘organising’ en ‘productiemapping’) en het belang van de thema’s veiligheid en gezondheid op het werk en het gebruik van sociale media in het organiseren op de werkvloer.  Van 19 t/m 21 juli 2013 vond er in Sapanca, Turkije een workshop plaats over het thema Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer. Er waren zo’n 30 deelnemers van Birlesik-Metal-Is, allen actief in de Veiligheid en Gezondheid commissies in diverse fabrieken in de metaal sector in verschillende steden in Turkije. Vanuit Nederland was Bert Zonneveld aanwezig, kaderlid van Tata Steel en actief binnen de WIS Metaal van FNV Bondgenoten. Hij deelde zijn vakbondservaringen met het thema Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer binnen Tata Steel. Lees hieronder zijn impressies van de workshop en zie de volgende link voor meer foto's van de workshop: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/113

 

 

BijlageGrootte
verslag Bert Zonneveld.pdf155.56 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren