Organiseren via het internet: de rol van sociale media in vakbondsopbouw in de metaal sector in Turkije.

Printervriendelijke versieSend by email

Sinds 3 jaar ondersteunt TIE-Netherlands een samenwerkingsverband tussen de onafhankelijke Turkse metaalbond Birlesik Metal-Is en de werkgroep internationale solidariteit uit de metaalsector van FNV Bondgenoten (WIS Metaal). Van de WIS Metaal zijn het specifiek de kaderleden van Tata Steel uit Nederland die actief betrokken zijn bij de uitwisseling. Het samenwerkingsverband is erop gericht de Turkse metaalbond te ondersteunen in hun proces van vakbondsopbouw. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de methodes van organiseren (‘organising’ en ‘productiemapping’) en het belang van de thema’s veiligheid en gezondheid op het werk en het gebruik van sociale media in het organiseren op de werkvloer.  

In Juli werd al het eerste seminar georganiseerd over het thema veiligheid en gezondheid op de werkvloer (zie verslag van kaderlid Bert Zonneveld hie. Het afgelopen weekeinde van 4 tot 6 oktober vond de tweede workshop plaats. Ditmaal stond het gebruik van sociale media in vakbondsopbouw en internationaal vakbondswerk centraal. De workshop werd gegeven door Orsan Senalp, als specialist in sociale media verbonden aan TIE-Netherlands en kaderlid bij FNV Bondgenoten. Samen met Orsan publiceerde TIE-Netherlands vorig jaar een brochure over het gebruik van sociale media in internationaal vakbondswerk (zie:http://www.tie-netherlands.nl/node/2942).

De workshop vond plaats in de bergen van Sapanca op zo'n twee en een half uur van Istanbul, waar Birlesik Metal-Is een nieuw trainingscentrum heeft gebouwd. Vanuit de Turkse Metaalbond waren er 15 deelnemers, waarvan 3 vrouwen. Ook de jonge leeftijd van de deelnemers was bijzonder, waarbij de meerderheid onder de 30 was. Het waren vakbondsvertegenwoordigers uit verschillende fabrieken uit heel Turkije. De drie dames waren vertegenwoordigsters van de vrouwencommissies uit hun fabrieken, ook waren er leden die ‘pers verantwoordelijk’ zijn binnen de vakbondscommissies die ze in hun fabrieken hebben opgericht.

 

Het gebruik van sociale media is niet een geheel nieuw thema voor de Turkse metaalbond Birlesik Metal. Sterker nog: Birlesik Metal-Is was in Turkije een van de eerste bonden met een website (zie http://www.birlesikmetal.org/). Ook gebruiken ze verschillende sociale media sites, zoals een facebook site. Het aantal mensen die de facebooksite volgt is indrukwekkend (zo’n 4000), een aantal waar menig Nederlandse bond een puntje aan zuigen. De communicatieverantwoordelijke van Birlesik noemde het belang van sociale media voor hun bond: “In Turkije is de meanstream media zoals kranten en televisie op de hand van de bazen. Ze berichten niet of nauwelijks over de vakbond. En als ze dat doen is het negatief. Dus moeten we onze eigen media maken, en sociale media geeft ons daarbij een platform”.

Orsan Senalp gaf in zijn daaropvolgende presentatie aan dat het gebruik van social media niet zonder problemen is. Zeker als het voor vakbondsdoeleinden wordt gebruikt moeten we ons ervan bewust zijn dat de bazen ook van sociale media gebruik maken en dus in de gaten kunnen houden welk nieuws welk van hun werknemers op verschillende sites plaatsen. Ook uit de workshop bleek dat er genoeg voorbeelden zijn van werknemers die ontslagen zijn om de berichten of foto’s die ze bijvoorbeeld op facebook geplaatst hebben. Ook de overheid en haar instellingen (zoals de politie en geheime diensten) gebruiken sociale media om (vakbonds)activisme in de gaten te houden en te controleren. Vandaar dat er ook in de workshop geoefend werd met het aanpassen van ‘privacy instellingen’ (het instellen op sociale media sites van wie je berichten kan lezen) en met meer beveiligde alternatieven (zoals unionbook en riseup).   

 

De rest van de workshop richtte zich vooral op de vraag hoe sociale media een rond kan spelen in het organiseren op de werkvloer en het vormen van internationale netwerken. Zo werd er geoefend met het opzetten van gesloten internetgroepen om meer in contact te kunnen staan met de vakbondsleden uit een bedrijf. Maar ook om discussies te kunnen voeren met vakbondsleden en het vakbondsbestuur over CAO onderhandeling en om netwerken te vormen om acties voor te bereiden en voor acties te kunnen oproepen. Ook het uitbreiden van het internationale netwerk was een van de onderwerpen, waarbij de deelnemers oefenden met het gebruik van internationale campagnesites en de websites van internationale vakbondskoepels.

 

De participanten gaven aan dat er in hun vakbondspraktijk bepaalde beperkingen bestaan in het gebruik van sociale media: in veel bedrijven is het gebruik van smartphone bijvoorbeeld verboden. Een maatregel die werkgevers onder andere hebben doorgevoerd om het moeilijker te maken om misstanden in bedrijven vast te leggen. Ook hebben natuurlijk niet alle vakbondsleden toegang tot internet, of weten ze hoe met een computer of smartphone om te gaan. Sociale media is dan ook vooral een AANVULLING, maar niet een vervanging van meer traditionele vormen van organiseren (zoals actie vergaderingen, elkaar ontmoeten, etc). Maar de deelnemers waren zeker ook enthousiast om het geleerde in de praktijk te gaan inzetten in hun vakbondspraktijk: ‘De meeste informatie was nieuw, en een mooie manier om meer en sneller met mijn kameraden te kunnen overleggen’, zo gaf een van de deelnemers aan. ‘Aangezien we actief zijn in verschillende fabrieken over het hele land is het mooi om te leren hoe we elkaar toch via het internet vaker kunnen zien. Ik denk dat dit zeker bijdraagt aan het versterken van de bond’, zei een ander. Een aantal tools werden dan ook gelijk in de praktijk gebracht: zo werd er door een van de dames ter plekke een gesloten discussie groep van haar vrouwencommissie opgezet ter ondersteuning van hun vakbondswerk en werd er een gesloten groep opgezet om ervaringen over het gebruik van sociale media in het uitwisselingsproject blijvend te kunnen delen. Zo werd gelijk een begin gemaakt met het gebruik van sociale media in vakbondsopbouw zowel op lokaal als internationaal niveau.

Zie de volgende link voor meer foto's van het seminar: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/114

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren