Projectland Turkije

Printervriendelijke versieSend by email

Actuele context: arbeidsrechten in Turkije

Turkije kent al sinds de militaire dictatuur van 1980-1983 lange tijd een buitengewoon repressieve vakbondswet en – praktijk, die het bijna onmogelijk maakt voor werknemers om in hun bedrijf een vakbond op te richten als de werkgever tegenwerkt. Zowel de opeenvolgende regeringen, als werkgevers en gele bonden hebben zich steeds verzet tegen een liberalisering van de vakbondswetgeving. Als gevolg daarvan is slechts een gering percentage van de Turkse werknemers georganiseerd. In een aantal sectoren(waaronder de metaalsector) komt daar nog bij dat sommige officieel erkende vakbonden in de praktijk als gele bond functioneren. Het gaat daarbij vooral om bonden die zijn aangesloten bij de federaties Türk İş en Hak İş. Deze vakbonden werken in sommige gevallen samen met de werkgever om te verhinderen dat werknemers zich organiseren in de vakbonden van de autonome vakcentrales zoals DISK en KESK.

Over het algemeen gesproken is er sprake van toenemende rechteloosheid waar het gaat over arbeidsrechten in Turkije. Constant worden er vakbondsleden ontslagen op het moment dat naar buiten komt dat er een vakbond is opgericht. Zelfs als dit ontslag als onrechtmatig wordt verklaard door de rechter zijn daar vervolgens geen consequenties aan verbonden. Ook in de nieuwe arbeidswetgeving die eind 2012 werd aangenomen is een institutionele verslechtering van de positie van vakbonden doorgevoerd. Hoewel de percentages die een vakbond in een bepaalde sector moet organiseren om legaal erkent te worden zijn verlaagd, zijn er tegelijkertijd verschillende sectoren samengevoegd. Hierdoor is het aantal arbeiders per sector fors toegenomen, wat maakt dat de genoemde verlaging in feite een percentuele verhoging betekent. Hierdoor dreigen bepaalde onafhankelijke bonden die volgens de oude wetgeving een voldoende percentage organiseerden illegaal gemaakt te worden (zie hier een analyse van de wetgeving vanuit de onafhankelijke vakbeweging). Daarnaast worden arbeidsrechten beperkt in een aantal specifieke sectoren zodra het de regering uitkomt, zoals onlangs voor het luchtvaartpersoneel.

De algemene trend is dat vooral leden van de onafhankelijke bonden die de regering bekritiseren structureel worden gearresteerd op basis van de antiterrorisme wetgeving (lidmaatschap van illegale Koerdische organisaties). De laatste 5 jaar zijn honderden vakbondsleden opgepakt onder de antiterrorisme wetgeving (KCK campagne).Hierbij blijken ook de vrouwennetwerken een specifiek doelwit van onderdrukking. Arbeidsrechtenschendingen in Turkije worden dan ook internationaal veroordeeld door zowel mensenrechten organisaties als internationale vakbondskoepels. Vanuit de Nederlandse vakbeweging worden er soms protest brieven opgesteld en is er onlangs door AbvaKabo FNV, AoB en FNV vakcentrale een gesprek aangevraagd met de Turkse ambassadeur in Nederland vanwege deze arbeidsrechtenschendingen.

TIE-Netherlands faciliteert verschillende solidariteitsprojecten tussen de Nederlandse en Turkse vakbeweging. 

Links:

- Zie voor artikelen over de projecten: hier

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren