Projectland Chili

Printervriendelijke versieSend by email

for English click here

In alle betrokken landen in Latijns Amerika worden democratische en onafhankelijke vakbonden onderdrukt. Andere vakbonden zijn veelal corrupt of staan onder controle van de staat en werkgevers. Daarbij komt dat veel vakbonden slechts bestaan als instituut. Zij beschikken niet over een eigen organisatie in bedrijven en instellingen. Omdat de werkgevers de contributiegelden rechtstreeks aan de vakbondstop betalen, hoeven de laatste niet actief de belangen van de leden te behartigen om hun positie te behouden.  Leden en kaderleden hebben weinig invloed en krijgen nauwelijks ondersteuning en scholing van hun vakbond. In de vrijhandelszones en ook vaak daarbuiten moeten activisten in de bedrijven ondergronds opereren omdat de officiële vakbond nauw samenwerkt met de werkgever en elke poging tot onafhankelijke organisatie van werknemers beantwoord wordt met ontslag of repressie.

TIE-Netherlands voert vanaf begin 2002 projecten uit in Latijns-Amerika. TIE begon met projecten in Brazilië, Argentinië, Chili, Uruguay en Mexico. Eind 2011 zijn deze projecten afgerond en begon TIE met nieuwe organisaties in Mexico, Brazilië en Chili.

Chili

De periode van de dictatuur had in Chili vernietigende gevolgen op de vakbeweging. Het regime vervolgde vakbondsleden, zette hen gevangen en geëxecuteerde hen. Tegelijkertijd voerde de staat anti-vakbondswetgeving door. Deze wetgeving is nog steeds van kracht. Daardoor worden alleen vakbonden op bedrijfsniveau toegestaan en is de vakbeweging enorm versnipperd. Bovendien mogen vakbonden zich alleen met technische zaken bezighouden en niet met de zelforganisatie van werknemers.

 

De belangrijkste partner van TIE-Netherlands in Chili is TIE-Chile. TIE-Chile is één van weinige onafhankelijke organisaties die desalniettemin de Chileense vakbondsleden steunt bij het opbouwen van nieuwe en democratische organisaties. TIE-Chile is werkzaam in de sectoren visindustrie, mijnen, supermarkten, publieke sector en landbouwindustrie.

Het huidige project van TIE-netherlands in Chili betreft een uitwisseling tussen Chileense kaderleden van de autonome bonden binnen de supermarkt gigant Walt-Mart en kaderleden van FNV Bondgenoten die werkzaam zijn bij Lidl. Het project wordt gefinancierd door E-motive (Oxfam-Novib).

Onder begeleiding van TIE-Chile hebben werknemers van Wal-Mart (het centrale distributiecentrum) zich weten te organiseren in een vakbond waar 97% van de werknemers lid van is. Hierdoor is hun salaris met meer dan de helft toegenomen, hebben ze een eindejaarsuitkering en vakantiebonus en wordt geld van de CAO onderhandeling besteedt aan scholing van werknemers. TIE-Chile heeft hen geholpen door begeleiding en het uitwerken van strategieën.

Links

- Klik hier voor een overzicht van artikelen betreffende het Projectland Chili.
- Voor meer informatie over het huidige project van TIE-Netherlands in Chili mail Marten van den Berge: 
marten@tie-netherlands.nl
- Voor meer informatie over de vakbeweging in Chili: ITUC Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, Chile: http://survey.ituc-csi.org/+-Chile-+.html

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren