Op de barricade voor roze vakbondsrechten in Turkije

Printervriendelijke versieSend by email

Afgelopen december 2014 co-faciliteerde TIE Netherlands een week aan activiteiten in Ankara Turkije over Roze vakbondsrechten.

TIE coördineert sinds 2012 een internationaal programma over LGBT vakbondsrechten in nauwe samenwerking met Roze Netwerk FNV en Turkse LGBT organisatie KAOS GL (zie o.a. http://www.tie-netherlands.nl/node/4726). In het kader van deze samenwerking werd in December 2014 een week aan activiteiten georganiseerd over Roze vakbondsrechten in Ankara, Turkije; inclusief een vakbondsdemonstratie en een aantal workshops en seminars over LGBT vakbondsrechten met vertegenwoordigers van verschillende Turkse bonden (vooral van vakcentrale KESK), Internationale vakbondskoepels, Europese bonden en LGBT organisaties. TIE was aanwezig samen met een delegatie van FNV Roze (Ger Rolsma en Jolanda van Gool), Netwerk FNV Vrouw (in de persoon van Anja Wiersma) en Vreer Verkerke van Transgender Europe. Lees hieronder het verslag wat Ger en Jolanda schreven over de activiteiten.

 

Netwerk Roze FNV gaat naar Turkije/Ankara op uitnodiging van KAOS GL.

In navolging van een uitwisselingsproject van de BAC LGBT van Abvakabo FNV is twee jaar geleden een vervolgproject gestart met Europese subsidie. Dit weekend was de afsluitende conferentie met als thema de strijd tegen discriminatie op basis van seksualiteit en genderidentiteit op de werkvloer. Voor deze conferentie zijn een tweetal BAC-leden van Abvakabo - Ger Rolsma en Jolanda van Gool - door KAOS GL en TIE Netherlands uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Het was een weekeind vol activiteiten met allereerst een massale vakbondsdemonstratie tegen toenemende werkonzekerheid, waarbij de homo-, lesbische-, bi- en trans (LGBT) vakbondsactivisten een zichtbaar onderdeel vormde van deze demonstratie.

 

FNV is eerder bij demonstraties in Ankara aanwezig geweest, maar dit was een mijlpaal omdat de LGBT vakbondsactivisten expliciet uitgenodigd waren om mee te lopen met de algemene vakbondsdemonstratie op zaterdagochtend.

Daarna snel naar het symposium op het kantoor van vakbond Tum-bel-sen met een video-openingswoord van Ulrike Lunacek (vice-president van het Europese parlement). Vervolgens opende  Yuri de Boer ( beleidsadviseur voor de raad van Europa) het symposium met een speech. Daarna keamen verschillende Europese vertegenwoordigers van Europese vakbonden en internationale vakbondskoepels (vertegenwoordigt door Sandra Vermuyten van PSI en Salvatore Matta van ETUC)\, die vertelden over hun ervaringen op het gebied van vakbondsstrijd voor LHBTI-rechten  en tegen discriminatie. Naast presentaties van vakbondsactivisten uit Groot-Brittannië ( oa Dr. Peter Purton, Phyll Opuku) en Duitsland (Dethlef Mucke en Anna Braunroth), was er ook een sessie over de ervaringen vanuit de Nederlandse vakbeweging. Hierbij hielde Ger Rolsma en Anya Wiersma (kaderleden van Abvakabo FNV) en Vreer Verkerke presentaties over respectievelijk het Netwerk Roze FNV, Netwerk Vrouwen FNV, de vrouwenbond en de uitdagingen die er bestaan op de werkvloer voor LGBT-werknemers.

Vertegenwoordigers van de Turkse vakbonden vertelden over de laatste ontwikkelingen vanuit de Turkse context . Het werd daarbij duidelijk dat er de laatste jaren, onder invloed van actieve LGBT-en vrouwelijke vakbondsactivisten, meer aandacht voor anti-discriminatiewetgeving op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit is gekomen binnen de Turkse vakbeweging. Die resultaten zijn indrukwekkend, zeker gezien de politieke context van repressie en opkomend conservatisme waarin de Turkse bonden hun werk moeten doen.

Op de laatste dag vond er een bijeenkomst plaats met de Nederlandse delegatie van FNV, TIE en de coördinator van de vrouwencommissie van de KESK ( de onafhankelijke Turkse ambtenarenvakbond).

Hierbij werd verder gewerkt aan het voortzetten van de solidariteitsband tussen KESK en de Nederlandse vakbeweging op het gebied van LHBT-en vrouwen vakbondsrechten.

Kortom weer een vol maar zeker ook inspirerend weekend over de strijd tegen verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer en ervaringen van het bouwen aan een sterke, inclusieve en internationale vakbeweging!

Jolannda van Gool en Ger Rolsma/Netwerk Roze FNV, december 2014.

This activity has been part of the project Human Rights at Work. Combating discrimination regarding gender, sexual orientation and age at the workplace in Turkey with support of the European Union’s Democracy and Human Right’s Programme.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren