“Wie de productie beheerst heeft de macht”. LIDL kadergroep in Chili

Printervriendelijke versieSend by email

5 kaderleden plus de bestuurder van de LIDL kadergroep van FNV brachten een bezoek aan Santiago de Chili voor een scholingsprogramma over productiemapping...

Van 10 tot 16 Januari brachten 5 kaderleden plus de bestuurder van de LIDL kadergroep een bezoek aan Santiago de Chili. Daar volgeden zij een vol scholingsprogramma ter verdieping van het zogenaamde “productiemapping proces” in de supermarktsector: een methode om problemen op de werkvloer collectief beter in kaart te brengen en (actie)plannen voor verbetering te maken en implementeren. De activiteiten in Santiago de Chili maakten deel uit van een samenwerkingsverband wat drie jaar geleden werd opgezet tussen de LIDL kadergroep van FNV in Beweging en kaderleden van de Federatie van Autonome Vakbonden van WalMart Chili, mede-gefaciliteerd door TIE-Netherlands en TIE-Chili (zie voor verlagen van eerdere activiteiten in het kader van deze uitwisseling: hier, hier en hier).  

Kinderarbeid

Het programma begon op de maandagochtend waarbij kaderleden uit beide landen de geschiedenis en huidige stand van zaken mbt vakbondsorganisatie in de supermarktsector presenteerden. Jaime van TIE Chili vertelde hierbij over de wettelijke beperkingen in Chili die maakt dat de Chileense vakbeweging zich maar moeilijk kan organiseren.  LIDL kaderleden Onno en Meinte presenteerde de laatste ontwikkelingen van FNV in Beweging. Kaderlid Fabien presenteerde de geschiedenis en het werk van de LIDL kadergroep. Vanuit de Chileense kadergroep kwamen er vooral veel vragen over de aard van het werk wat jongeren onder de 18 jaar in de supermarkten doen; werken onder de 18 is in de Chileense supermarkt sector namelijk illegaal. Er werd dan ook verbaasd gereageerd door de Chilleense supermarkt werkers “We wisten niet dat jullie in Nederland kinderarbeid hadden”.

“Wie de productie beheerst heeft de macht”

Na de pauze werden de resultaten van productiemapping binnen WalMart Chili en LIDL Nederland gepresenteerd.  Kaderlid Carin presenteerde hierbij hoe de LIDL kadergroep al sinds 2 jaar ‘productiemapping’ gebruikt om binnen de LIDL betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Zo vertelde ze hoe de LIDL kadergroep een jaar lang heeft bijgehouden hoeveel er binnen de LIDL te hoog en te zwaar gestapelde wordt. Ook presenteerde ze de succesvolle campagne die op basis van deze campagne is gevoerd door de LIDL kadergroep: het uitbrengen van een brochure over de onderzoeksresultaten, de goede ontvangst daarvan binnen de pers, en het aanpassen van de regelgeving binnen LIDL wat betreft tillen en stapelen door het management. Kaderlid Abdel vertelde over de verschillende acties die er gehouden zijn bij de LIDL distributiecentra. Resultaten maakten veel indruk op de aanwezige Chileense kaderleden. De discussie die volgde ging vooral over hoe dit proces uit te breiden; en er uiteindelijk toe te komen om het hele productieproces in kaart de brengen “wie de productie beheerst heeft namelijk de macht”. Bestuurder Fatma Bugdayci: “Duidelijk is wel hoe goed zij hier georganiseerd zijn en wat ze daarmee allemaal kunnen bereiken. Wij als kadergroep Lidl kunnen ook terugkijken naar behaalde successen dankzij productiemapping, zoals bijvoorbeeld de succesvolle campagne over het bijstellen van de pallet hoogte, er komt geen opgelegde norm die je moet halen, geen verplicht overwerk meer, genoeg beschermende kleding enz. Trots op mijn kadergroep!” . Zo hadden beide groepen successen met elkaar te delen.

Gezamenlijk leren

Op de tweede dag bespraken de kaderleden uit Nederland en Chili hoe het proces van productie-mapping in beide ketens verder uit te breiden. De rijke ervaring aan vakbondsopbouw van beide kadergroepen bood veel stof voor discussie en inspiratie hoe deze uitdaging aan te pakken. De delegatie uit Chili leerde vooral van de manier waarop de LIDL kaderleden de productiemapping methode hebben gebruikt om arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid te verbeteren. Zo is het de LIDL kadergroep gelukt om de normen over het stapelen binnen LIDL te verbeteren door de wanpraktijken op dit gebied systematisch bij te houden. De LIDL kadergroep op hun beurt waren onder de indruk hoe de Chileense vakbondsleden de gehele productie in de DCs in kaart brengen en op basis van die informatie betere CAO’s kunnen afsluiten. Belangrijk verschil is wel dat de vakbond in Chili 9 vrijgestelden vakbondsleden heeft om dat proces te begeleiden, en in Nederland heeft de hele supermarktsector niet 1 vrijgesteld vakbondslid. Echter binnen deze beperkingen maakte de Nederlandse kaderleden plannen om ook binnen LIDL de productie beter te systematiseren om deze daarmee beter te kunnen controleren. En zo werden er nog meer concrete actiepunten geformuleerd om het kaderwerk in Chili en Nederland te verbeteren. Bovendien werd afgesproken elkaar blijvend te informeren over de vorderingen via een beveiligde ruimte op het internet. Door de hitte werden de workshops op de binnenplaats van het vakbondsgebouw gehouden in plaats van binnen.

Samen sterk

De volgende dagen waren was het tijd voor ‘veldwerk’. Er werd een bezoek gebracht aan een DC en een aantal supermarkten. Hierbij was vooral het verschil tussen het goed georganiseerde distributiecentrum en de wat minder goed georganiseerde winkels een opvallend verschil. Daar waar ze in het distributiecentrum hebben afgedwongen dat zwaar materiaal (zoals ijskasten, e.d.) door meerdere DC-werkers getild moeten worden, moeten deze zware pakketten in de winkels door maar 1 persoon de winkel in gesleept worden. Deze slechte arbeidsomstandigheden in de winkels was ook nieuwe informatie voor de DC-werkers in Chili zelf. Er werd daarop besloten dat, naar Nederlands voorbeeld, de DC-werkers en winkelmedewerkers in Chili een gezamenlijk overleg gaan hebben over hoe zij elkaar in hun vakbondswerk kunnen versterken. Een mooi voorbeeld hoe de manier waarop in Nederland vakbondsopbouw wordt bedreven, soms in het buitenland ter inspiratie kan dienen.

Op de laatste dag was er nog een publieksavond, waar ook vakbondsleden uit andere sectoren waren uitgenodigd om over vakbondsopbouw te praten. De successen die de kaderleden binnen Wallmart en LIDL hebben behaald met productiemapping sprak men hierbij erg aan. Zo gaven de kaderleden van Heineken en DHL ook aan geïnteresseerd te zijn deze manier van vakbondsopbouw toe te gaan passen; wellicht zelfs in internationaal perspectief. Zodoende diende deze uitwisseling niet alleen voor vakbondsversterking binnen de supermarktsector, maar werden ook in andere sectoren vakbondsleden geïnspireerd in hun kaderwerk tijdens dit bezoek.  

 

Kaderlid Fabein Hettema hield ook een weblog bij tijdens het bezoek: http://fabianhettema.nl/.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren