Vakbondsorganisatie in praktijk en kaderopbouw in Rusland

Printervriendelijke versieSend by email

De regio’s rond St. Petersburg en Kaloega zijn twee groeipolen voor de Russische auto-industrie. Hier organiseert de onafhankelijke Russische Metaalbond MPRA de werknemers. Sinds 2008 voert TIE-Netherlands samen met haar partnerorganisatie TIE-Moscow een vakbondsproject ter ondersteuning van het organisatiewerk van MPRA. Het huidige project richt zich voornamelijk op scholing en versterking van het kader van de vakbondsafdelingen in de regio rond St. Petersburg en Kaloega. De MPRA wordt hierbij ondersteund door collega’s uit de metaalsector van FNV Bondgenoten. 

Het is in Rusland niet makkelijk om je te organiseren in een vakbond die onafhankelijk is van de staat. Volgens de nog uit de Sovjettijd daterende Russische vakbondswet zijn vakbonden organisaties op het bedrijf die zich bezighouden met sociale voorzieningen en individuele problemen, in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding. De MPRA (Interregionale Vakbond “Arbeiders-vereniging”) was één van de eerste vakbonden in Rusland die ging staken voor een betere CAO. De MPRA organiseert vooral automobielarbeiders in de Russische vestigingen van buitenlandse multinationals zoals Ford, VW, GM en hun toeleveranciers. Het is een democratische vakbond waarin de leden het voor het zeggen hebben en zelf voor hun belangen opkomen. De bond ondervindt daarom veel weerstand van de werkgevers en de Russische autoriteiten. Vakbondsactivisten worden geïntimideerd en vakbondsleiders ontslagen. Sinds de presidentsverkiezingen begin 2012 is de intimidatie van alle onafhankelijke democratische organisaties in Rusland verscherpt. Organisaties die steun uit het buitenland ontvangen worden in de wet nu bestempeld tot “buitenlandse agenten” en veel kritische maatschappelijke organisaties zijn inmiddels verboden. Het vereist een goed doordachte strategie om in deze omstandigheden als vakbond te overleven.

 

De afgelopen jaren lag de nadruk op het opleiden van een aantal organisers en het vergroten van het aantal leden. Vooral in de regio’s rond St. Petersburg en Kaloega heeft de MPRA hiermee succes gehad. Kaderleden van de MPRA in deze regio’s krijgen een intensieve vakbondstraining. Naast informatie over de Russische wetgeving en de mogelijkheden en beperkingen daarvan oefenen zij veel met praktische vaardigheden zoals luisteren, issues selecteren, mensen overtuigen, spreken in het openbaar en vergaderingen leiden. De nadruk van het werk van MPRA ligt op dit moment vooral op de versterking van de interne organisatie van vakbondsafdelingen die zijn opgebouwd zodat zij in staat zijn om werknemers te mobiliseren rondom belangrijke issues. Op deze manier is het bijvoorbeeld bij de bedrijven Volkswagen en Benteler in Kaluga gelukt om een CAO af te sluiten. Ook bij General Motors in St. Petersburg zijn de eerste resultaten geboekt.  

In 2013 heeft MPRA na een uitvoerige interne discussie besloten om zich niet langer per bedrijf, maar regionaal te organiseren. Dit biedt veel voordelen omdat nu campagnes om een bedrijf te organiseren de verantwoordelijkheid zijn van alle leden in de regio. Collega’s uit andere bedrijven bieden hulp en gaan samen naar de poort van het bedrijf om met werknemers te praten.

Binnen het project is veel aandacht voor een wederzijdse uitwisseling met collega’s uit de metaalsector van FNV Bondgenoten. Nederlandse kaderleden brengen hun expertise en ervaring in met bijvoorbeeld de Nederlandse aanpak van vakbondswerk (waarbij behalve binnen de bedrijven ook veel gewerkt wordt via sectorale en landelijke structuren), het activeren van collega’s op de werkplek en CAO onderhandelingen. De Nederlandse kaderleden, op hun beurt, kunnen weer veel leren van de ervaring van de MPRA, die een sterke ontwikkeling heeft doorgenaakt onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Dit biedt de FNV-collega’s nieuwe inzichten en ideeën die zij kunnen toepassen in hun eigen kaderwerk.

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren