Ontslagen metaalarbeiders uit Turkije dienen klacht in bij de Europese Bank voor Ontwikkeling en Reconstructie, EBRD

Printervriendelijke versieSend by email

TIE, FNV en SOMO ondersteunen Turkse Metaalbond bij het indienen van een internationale klacht bij de Europese Bank voor Ontwikkeling en Reconstructie over arbeidsrechtenschendingen bij Turks metaalbedrijf.

Internationale solidariteit met Turkse metaalbond Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Al 5 jaar faciliteert TIE-Netherlands een hecht samenwerkingsband tussen de Turkse metaalbond Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMIS) en FNV-Metaal in Nederland. Sinds een jaar richt de samenwerking zich specifiek op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen multinationale metaalbedrijven die zowel in Nederland als Turkije vestigingen hebben. Het project richt zich enerzijds op een uitwisseling van ervaringen over vakbondsorganisatie op de werkplek. Anderzijds wordt er kritisch onderzoek gedaan naar de eigendomsstructuren van deze metaal multinationals en het respect voor arbeidswetgeving en vakbondsvrijheden op de werkvloer (zie voor artikel over project activiteiten hier).

Wat betreft dit laatste component werken TIE en FNV hierin samen met onderzoeksbureau Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Zij staan de Turkse Metaalbond bij wat betreft het aankaarten van vakbondsrechtenschendingen via zogenaamde klachtenmechanismen van internationale organisaties zoals bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Door deze klachtenmechanismen te gebruiken als arbeidsrechten geschonden worden, hoopt het project de multinationale metaal bedrijven onder druk te zetten om de ruimte voor vrije vakbondsorganisatie te vergroten.

Internationale klacht tegen Turks Metaal bedrijf Türk Traktör

In samenwerking met Birleşik Metal werkten TIE en SOMO een klacht uit tegen het metaal bedrijf Türk Traktör, gevestigd in Turkije. Binnen dit bedrijf vond in mei dit jaar een grote staking plaats, waarbij de werknemers het recht op vrije keuze van vakvereniging op eisten (zie voor achtergrond hier). Dit recht werd hen tot dan toe naar eigen zeggen ontzegd. Ondanks de toezegging van het management dat er niemand ontslagen zou worden, werden na het beëindigen van de staking toch zo’n 20 stakers op straat gezet.

De ontslagen metaalwerkers, in samenwerking met de metaalbond Birlesik Metal, Somo en TIE, werkten hierop een klacht uit. Deze werd opgesteld voor- en verstuurd aan de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de EBRD. Deze bank verleende Türk Traktör namelijk een lening op de voorwaarde dat zij vakbondsvrijheden zouden respecteren. Hieronder vallen het recht op vrije vereniging en het recht op CAO onderhandeling, die volgens de betrokken partijen duidelijk niet door Türk Traktör zijn nagekomen. Met de klacht hoopt de Turkse bond Birlesik Metal dat de EBRD Türk Traktör tot verantwoording roept en bemiddeld totdat de vakbondsrechten weer in het bedrijf gerespecteerd worden. 

De klacht is op woensdag 2 september ingediend bij de EBRD. Het persbericht is hieronder te lezen, en ook via de volgende link. Lees ook dit artikel voor meer achtergrond. De EBRD heeft 10 dagen om de klacht aan te nemen en dan nog 61 dagen om deze in behandeling te nemen en te beslissen of ze nader onderzoek in zullen stellen.

--

Amsterdam/Istanbul, 2 September 2015
 
Today, Birleşik Metal, an independent trade union in the Turkish metal sector, filed a complaint to the grievance mechanism of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), regarding the operations of its client, Türk Traktör. In May 2015, 30,000 workers in the Turkish metal sector, including employees of Türk Traktör, organized mass strikes to demand their right to establish their own unions. Although the management of Türk Traktör repeatedly promised that no one would be dismissed because of these actions, 20 workers were fired. The complaint, filed to the EBRD’s Project Complaint Mechanism (PCM), claims that Türk Traktör’s actions, including these dismissals, are inconsistent with the EBRD’s labour policy that commits to respect and protect workers’ fundamental rights, including freedom of association and right to collective bargaining.
 
30.000 workers from  companies in the metal sector, including two other EBRD clients, participated in the industrial action. Among their demands were: the right to establish and to choose their unions freely, the possibility to choose their own representatives and shop stewards, and a living wage that provides for decent living standards. Contrary to rulings by the International Labour Organization that peaceful, wild-cat strikes are protected under international law, many of those who participated in the strikes were fired afterwards. 
 
Loans from the EBRD
In May 2013, the EBRD provided a EUR 75 million loan to Türk Traktör to finance the construction of a tractor assembly plant in Sakarya and ongoing operations in its existing facilities in Ankara. A year later, EBRD provided a EUR 140 million loan to Ford Otomotiv in Eskişehir. Following the massive strikes in the metal sector in May, EBRD approved a EUR 200 million loan to Tofaş Türk Otomobil. All three companies fired strike leaders who participated in the industrial action.  In addition to the labour requirements applied to its specific investments, EBRD must also assess the host country’s progress towards a market-oriented economy, democracy, and the rule of law. One requirement by which EBRD assesses progress is whether the country protects the “right to form trade unions and to strike.” Birleşik Metal raised these broader issues in a letter to the EBRD president, but has not yet received a response.
 
“Turkish law effectively prevents workers from organizing independent unions,” says Eyüp Ozer, International Secretary, Birleşik Metal.  “How can the EBRD ensure that its labour requirements are met in that context? How can it guarantee that its clients allow their workers to organize freely, without reprisals?”
 
Next steps
Birleşik Metal has asked the EBRD Project Complaints Mechanism (PCM) to undertake a problem-solving initiative to help all parties reach a solution, ensuring respect for workers’ rights at Türk Traktör. If Türk Traktör is unwilling to engage in a dialogue, Birlesik Metal requests that the PCM undertakes an independent investigation to determine whether the EBRD has complied with its own social policies. The PCM will have 10 days to register the complaint, and then an additional 61 days to determine whether it is eligible to continue with either the problem-solving or investigation stage.

Click here for the complaint. 
Click here for the letter to the EBRD President. 

Dit bericht is een samenwerking tussen TIE-Netherlands, SOMO en Birleşik Metal, in het kader van het project Human Rights at Work.

        

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren