Diversiteit aan het werk. Project over vakbondsrechten van LGBT, vrouwen en jongeren in Nederland en Turkije

Printervriendelijke versieSend by email

Een democratische vakbond komt op voor de belangen van alle werknemers, en al helemaal voor werknemers die te maken hebben met ‘dubbele discriminatie’. Daarom richttenTurkse bonden vorig jaar commissies van homo-, lesbo, bi, en trans* (LGBT) vakbondsleden op, ook buiten de grote steden. De regering in Turkije biedt in haar wetgeving of beleid geen of nauwelijks bescherming aan vrouwen, jongeren en LGBT’s. En in plaats van plannen om hier verbetering in te brengen lijkt de rechtspositie van deze drie groepen eerder te verslechteren. Juist daarom is het van belang dat er een sterke tegenbeweging is.

De onafhankelijke vakbondsconfederaties DISK en KESK zijn één van de weinige democratische confederaties in Turkije. Zij vertegenwoordigen de werknemers en onderhandelen met bedrijven en de regering. Toch kennen zij ook uitdagingen. Hoewel zij sterk zijn in het behartigen van de belangen van werknemers, hebben zij nog weinig capaciteit en kennis om discriminatie van vrouwelijke-, jongere en LGBT werknemers tegen te gaan. Deze werknemers hebben te maken een ‘dubbele discriminatie’. TIE heeft met dit project gezorgd dat de DISK en de KESK hier sterker in zijn geworden.

Dit project is daarom een goed voorbeeld van de visie van TIE dat de strijd voor een betere arbeidspositie samengaat met de strijd tegen
discriminatie op basis van leeftijd, gender, en seksualiteit.

--

The project Human Rights at Work. Combating discrimination regarding gender, sexual orientation and age at the workplace in Turkey receives support of the European Union’s Democracy and Human Right’s Programme.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren