Kaderleden nemen deel aan internationaal trainingsseminar van het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbond BKDP in Belarus

Printervriendelijke versieSend by email

Kaderleden Silvana Francken (FNV Spoor en lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV), Marjon ten Boer (FNV Industrie) en een medewerker van TIE-Netherlands reisden van 11-14 maart af richting Minsk, Belarus. Hier vond het jaarlijkse nationale trainingsseminar plaats voor het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie de BKDP. Dit keer ging het over leiderschapskwaliteiten, motiverende gespreksvoering en de organizing methode.

Wat zijn je competenties en valkuilen? Hoe komen je kwaliteiten van pas in je werk als vakbondactivist? Hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe kun je je collega’s motiveren om actief te worden binnen de vakbond? Allemaal vragen waar de vrouwen tijdens het seminar op ingingen. Een totaal van 21 vrouwen uit alle regio’s en lidbonden van de BKDP was aanwezig. Naast een kans om zich verder te ontwikkelen en strategieën uit te zetten voor de toekomst van het vrouwennetwerk was dit trainingsseminar ook een kans elkaar weer te ontmoeten en elkaar te motiveren. Silvana en Marjon gaven een presentatie over hun vakbondswerk in Nederland. Er ontstond een levendige discussie over succesvolle strategieën - één minuut acties, lawaai acties, flashmobs- allemaal manieren om het bedrijf onder druk te zetten. En al snel kwamen ook de andere verhalen los; over ontslagen vakbondscollega’s, nieuwe wetsvoorstellen en de toegenomen repressie richting vakbondsleden en werknemers in het algemeen.

De BKDP is de enige onafhankelijke vakbond in Belarus, een land waar een autoritair regime heerst en waar vrijheid van organisatie een recht is dat nog steeds niet gerespecteerd wordt. De 10.000 leden van de BKDP kiezen er ondanks de repressie voor zich aan te sluiten bij een vakbond die probeert voor de belangen van werknemers op te komen. Dit is niet makkelijk.

In juli 2004 verplichtte de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de regering van Belarus om 12 aanbevelingen op te volgen en iets te doen aan de structurele schending van vakbondsrechten in het land. Ruim tien jaar later is de situatie niet verbeterd. Integendeel, het wordt voor onafhankelijke vakbonden steeds moeilijker om te overleven. Door de economische crisis is de werkloosheid enorm gestegen. Daarnaast vaardigt de president in rap tempo eenzijdige wetten (zogenaamde decreten) uit en waarmee hij de positie van het regime probeert zeker te stellen.

Een voorbeeld van zo’n decreet is Decreet No 3 voor “de preventie van sociale afhankelijkheidslast en een parasitaire levensstijl”. Burgers die niet bijdragen aan het financieren van publieke uitgaven moeten volgens deze wet een belasting betalen van 250 dollar. Wanneer zij dit niet kunnen hangt hen een taakstraf of een gevangenisstraf van 15 dagen boven het hoofd. De wet treft vooral de groepen in de samenleving die al kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande moeders, huisvrouwen en ouderen en werkt daarmee gender ongelijkheid in de hand.

De vrouwelijke leden van de BKDP hebben zich verenigd in een netwerk waarin zij ervaringen uitwisselen en gezamenlijk kennis en strategieën opbouwen. Ook zorgen zij ervoor dat issues die voor vrouwen specifiek van belang zijn (zoals veiligheid en gezondheid tijdens de zwangerschap, kinderopvang) op de agenda van de vakbond komen en blijven staan.

Silvana Francken (kaderlid FNV Spoor en lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV) vertelt in een persoonlijk verslag hoe zij het bezoek aan Belarus heeft ervaren: http://www.netwerkvrouwenfnv.nl/verslag-internationale-trainingseminar/

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren