Vakbondsleden uit Nederland en Turkije gezamenlijk op de bres tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender identiteit.

Printervriendelijke versieSend by email

Sinds 2011 werkt het netwerk Roze FNV samen met de onafhankelijke Turkse vakbeweging in een internationaal trainingsprogramma over het thema antidiscriminatie. Specifiek willen actieve kaderleden uit beide landen elkaar versterken in de strijd tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender identiteit zowel op de werkvloer als binnen de vakbeweging (lees over vorige project activiteiten oa hier en hier).

In het kader van deze uitwisseling reisden op 22 April 3 kaderleden van Netwerk Roze FNV (Jolanda van Gool, Ger Rolsma en Barry Okunick) naar Istanbul, Turkije. Daar vond een workshop plaats met actieve leden van de LGBT (lesbische, gay, biseksuele en trans*) commissies van de Turkse lerarenbond Egitim-sen, een onafhankelijke journalistenbond en van de lerarenbond uit Turks Cyprus.

Tijdens de workshop werd informatie uitgewisseld over hoe de vakbeweging in Nederland en Turkije functioneert en over hoe in beide landen verschillende vakbondsgroepen actief zijn om LGBT rechten prominenter op de vakbondsagenda te krijgen. Dit is vooral voor de LGBT vakbondscommissies in Turkije momenteel een grote uitdaging. Net als andere LGBT organisaties in Turkije, hebben zij namelijk onlangs bedreigingen ontvangen van ISIS en ook van Turkse fundamentalistische Islamitische groeperingen (zie hier en hier). Ali Erol, een van de deelnemers, stelt: “vroeger kregen we ook te maken met tegenwerking, maar momenteel is deze levensbedreigend”.

De workshop werd dan ook vooral gebruikt om een strategisch plan te ontwikkelen over hoe de commissies hun anti-discrimminatie werk kunnen blijven doen in deze context van toenemende repressie. Internationale vakbondssolidariteit nam daar een belangrijke rol in. De workshop eindigde met een concreet actieplan voor en door de LGBT commissies. Echter ook voor de delegatie uit Nederland was de workshop nuttig en inspirerend. Netwerk Roze FNV lid Barry Okunick: “Ik heb weer nieuwe vakbondsenergie gekregen”. Lees hieronder de impressies van Barry over de workshop:

--

Impressie bezoek Netwerk Roze FNV Istanbul

Dit was mijn eerste bezoek aan leden van de Turkse vakbeweging en leden van de LGBTI beweging in Turkije. We werden hartelijk ontvangen door de verschillende groepen die deelnamen aan dit project.  Goed om te zien hoe de verschillende organisaties elkaar vinden, ook al zijn er kleine verschillen in de belangen, om samen voor een doel te strijden: een gelijkwaardige plek voor LGBTI’s binnen de vakbeweging en uiteindelijk binnen de hele maatschappij. Tijdens deze bijeenkomst ging het niet om het implementeren van de Nederlandse idee over hoe je vakbondswerk moet uitvoeren maar om mee te denken over strategische keuzes en de praktische uitvoering, solidariteit en het bieden van een perspectief.

De eerste dag stond voor mij in het teken van het elkaar leren kennen en het opbouwen van vertrouwen.  De taalbarrière heb ik daarbij onderschat maar uiteindelijk ervaar je dat je toch de “zelfde taal” spreekt en begrijp je elkaar. Voor mij ook een belangrijk moment om de  complexiteit van de groep en elkaars belangen proberen te begrijpen.  Het persoonlijk contact was voor mij zeer waardevol.

Op dag twee was er veel ruimte voor recente ontwikkelingen in Turkije en de invloed op de verschillende groeperingen.  Wat me deze dag vooral bezig hiel was het bestaansrecht en erkenning van de LGBTI groep binnen een vakbeweging en hoe je dit kunt opbouwen door strategische keuzes. Elkaar weer vinden op gemeenschappelijkheden . Zo kun je bijvoorbeeld samen strijden voor  antidiscriminatie op de werkvloer of een beloning en verlof ongeacht de sociale status, geslacht of geaardheid.

Dag drie was wat meer concreter en was er sprake van activerend lidmaatschap. Hoe klim je in beweging. Welk stappen kun je ondernemen om concreet je doelen te bereiken en wat heb je daarvoor nodig. Elke stap hoe klein dan ook is een stap in de goede richting. Zoeken in je omgeving naar groepering die je streven kunnen steunen. Laat je geluid op verschillende plekken horen. Mijn taak is binnen mijn eigen groepen aandacht te vragen voor de LGBTI groep in Turkije. Solidariteit speel hierbij een belangrijke rol en begrip voor de situatie.

Dag 4 liet me de positie zien van vakbondsleden. Wij bezochten een school en spraken met oa leerkrachten en de directeur. Aangezien het om een publieke  instelling gaat waarbij werknemers al een speciale wettelijke status kennen bleek eigenlijk dat het lidmaatschap van een vakbeweging geen voordelen te hebben.

Bij nader navraag kwam toch een ander beeld naar voren. Het lid zijn van de “juiste” vakbeweging heeft dus degelijk invloed en met namen op de carrière kansen en je status binnen de werkorganisatie.

 

Het vakbondswerk in Turkije wordt sterk beïnvloed door de politieke situatie op dit moment. In deze rumoerige tijd is het  voor LGBTI’s moeilijk om aandacht te krijgen voor de problematiek waarmee wij te kampen hebben.  Wij willen samen met onze “collega’s” bedenken hoe we weer aandacht krijgen.

Vier inspirerende dagen, die me lieten ervaren dat vakbondswerk nodig is en blijft. Door de globalisering moet ook de vakbeweging buiten de eigen landsgrenzen kijken en gezamenlijk optreden voor vakbondsrechten en rechten voor het individu binnen de vakbeweging.

Vakbondswerk en de universele rechten  van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren