‘Erg bezorgd over onze vakbondsvrienden in Turkije'

Printervriendelijke versieSend by email

Vakbondsleden van Netwerk Roze FNV uit Nederland brengen een solidariteitsbezoek aan lgbti-comitéleden van de Turkse vakbonden in Istanbul en wisselen uit.

Sinds 2011 werkt het Netwerk Roze van FNV (destijds nog de homo/lesbische groep van Abvakabo) samen met de onafhankelijke Turkse vakbeweging en de ngo KAOS GL in een internationaal uitwisselingsprogramma over het thema discriminiatie en lgbti-beleid op de werkvloer. Specifiek is het dit jaar de derde en laatste keer (eerste keer in april 2016 in Istanbul en tweede keer in juni in Izmir) dat actieve kaderleden uit beide landen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en elkaar wederom versterken in hun strijd tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en seksuele voorkeur zowel op de werkvloer als binnen de eigen vakbeweging.

Bezoek hoofdbestuur Ankara:

Deze keer reisden 3 kaderleden van Netwerk Roze FNV af naar Ankara. Daar hebben zij met 2 lgbti- comitéleden van de onderwijsbond uit Istanbul en Izmir een bijeenkomst gehad met de hoofdbestuurders van de onderwijsvakbond Egitim Sen en KESK. Daarin is nogmaals de solidariteit naar elkaar uitgesproken en hebben de lgbti- comitéleden concrete afspraken kunnen maken met de hoofdbestuurders. Netwerk Roze FNV heeft in dit overleg benadrukt dat wij hopen dat er binnen de Turkse bonden aandacht blijft bestaan voor de posities van de lhbti-doelgroep op de werkvloer.

Bezoek kantoor Pembe Hayat:

Daarna is de delegatie van Turkse en Nederlandse kaderleden naar het kantoor van Pembe Hayat (Pink Life) gegaan waar verhalen en ervaringen zijn uitgewisseld over de positie van de transgenders in Nederland en Turkije in het algemeen en op de werkvloer. De positie van de transgenders in Turkije is een moeilijke. Meestal hebben zij geen baan en worden ze dus gedwongen om in de prostitutie te gaan werken.

Workshops Istanbul:

Vervolgens is de delegatie afgereisd naar Istanbul voor een dag vol workshops met kaderleden van de vakbond en leden van KAOS GL. Tijdens deze dag werd informatie uitgewisseld over transgender zijn op de werkplek door Petra van Dijk, van Netwerk Roze FNV.

Er werd teruggeblikt op de wereldconferentie Freedom at Work afgelopen zomer tijdens de Europride georganiseerd door FNV Roze te Amsterdam waar ook een Turkse delegatie aanwezig was. Er worden twee films daarover bekeken deze dag. Laatstelijk werd natuurlijk ook het uitwisselingsproject van dit jaar geëvalueerd.

Internationale solidariteit

Toevallig werd datzelfde weekend ook in Nederland door Lot van Baaren, algemeen bestuurslid van de FNV, de bezorgdheid geuit over de Turkse situatie. Tijdens een landelijke demonstratie op zaterdag 12 november 2016. Deze bezorgdheid uitte zij namens FNV over de maatregelen van Erdogan. Ze gaf aan dat vakbonden wereldwijd samen moeten strijden tegen onrechtvaardigheid en de schending van werknemers- en vakbondsrechten. Dat moeten we overal in de wereld doen maar zeker nu in Turkije.

Impressie uitwisseling Netwerk Roze FNV met Turkije

Sinds 2011 ben ik betrokken bij de uitwisselingsprogramma’s met de Turkse vakbeweging en heb al jaren contact met de kaderleden van de Turkse vakbondsbeweging die zich bezig houden met LGBTI-zaken. Het is goed dat we elkaar nog steeds ontmoeten en dat we elkaar weten te inspireren en motiveren tijdens deze bezoeken. Ik merk dat dat nu nog meer nodig is als andere jaren omdat de situatie in Turkije  verslechterd op het gebied van mensenrechten en lgbti-rechten. Wat mij betreft zijn de mensen die zich daar toch voor inzetten helden! Het is namelijk nu met gevaar voor eigen leven.

De uitwisseling van FNV Roze is altijd gefaciliteerd en begeleid geworden door TIE Netherlands. Ik wil hen bedanken voor deze prettige samenwerking en betrokkenheid. Zij zullen op 21 januari 2017 een afscheidsconferentie in Amsterdam houden omdat zij ophouden met hun werkzaamheden.

Kortom deze uitwisselingsprogramma’s en het betuigen van solidariteit blijven noodzaak!

Namens Netwerk Roze FNV, Jolanda van Gool, november 2016.

www.netwerkrozefnv.nl

www.freedomatwork.nl

www.kaosgl.com

www.tie-netherlands.nl

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren