Solidariteitsbezoek kaderleden FNV Bondgenoten aan picketline ontslagen vakbondleden in Turkije.