Lidl kaderleden in actie, mede-geïnspireerd door internationale uitwisseling.