Productiemapping

Minder werkdruk voor betere kwaliteit: vakbondsleden uit Chili en Nederland werken samen voor het verlagen van de werkdruk binnen de supermarkten

Sinds 3 jaar is de Lidl kadergroep van FNV actief in een internationaal uitwisselingsproject met collega vakbondsleden uit de supermarktsector in Chili; een project mede-gefaciliteerd door TIE-Netherlands. Binnen het project wordt gezamenlijk de werkdruk in de supermarktketens van Lidl Nederland en Walmart Chili in kaart gebracht en aan verbeteringen gewerkt. In de week van 1 juni was hiervoor een delegatie vanuit Walmart Chili op bezoek in Nederland. Een verslag.

Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘Productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili.

Zowel in Chili als in Nederland hebben werknemers te maken met de gevolgen van neo-liberale globalisering. Door liberalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt de positie van werknemers vaak extra kwetsbaar. Tegelijkertijd is in Nederland de vakbondsorganisatiegraad dalende; specifiek mbt de LIDL ligt de organisatiegraad laag, volgens officieuze tellingen onder de 10%.

Uitwisseling tussen Nederlandse, Braziliaanse en Ghanese kaderleden in de cacaosector

In oktober 2008 en oktober 2009 hebben uitwisselingen plaatsgevonden tussen Nederlandse kaderleden uit de bedrijven Cargill, ADM en Dutch Cacao, georganiseerd in FNV Bondgenoten en Braziliaanse vakbondsactivisten van Sindicacau uit ADM-Brasil, Cargill, Delfi en Barry Callebaut. Zij informeerden elkaar over de productie en vakbondsstrategieën binnen hun  sector.

Film: Productiemapping in de Transportsector

In april 2012 organiseerde TIE-Netherlands voor kaderleden uit de transportsector een vervolgtraining in productiemapping door vakbondsactivisten uit Brazilie. Bekijk hier de film waarin te zien is hoe de training verliep, wie de kaderleden zijn, wat ze leerden en waarom dit van belang is!

Het onmogelijke in gang gezet!

Toen de Nederlandse kaderleden vorig jaar uit Brazilië terugkwamen hadden ze alles over productiemapping geleerd. In de week van 18-21 april kwamen de Brazilianen hen ondersteunen bij het in praktijk brengen van de methode in Nederland. 

“Het enthousiasme uit Brazilie namen we mee naar Nederland”

Interview Rob van Elk over zijn deelname in het project ‘Productiemapping in de Transportsector met ondersteuning van Brazilië’

Rob van Elk kreeg een intensieve training productiemapping van Braziliaanse vakbondsactivisten. Nu past hij de methode toe op zijn werk in Nederland. Lees hier een interview met hem hierover.

“De Brazilianen niet als concurrenten maar als collega’s zien”

Nederlandse kaderleden Bart en Bas over hun ervaringen in het cacao project 

“De multinationals zouden het liefst zien dat we elkaar als concurrenten zouden zien. Maar wij zien de Brazilianen als collega’s. En dat komt ook in het project terug: zowel wij als zij moeten er iets aan hebben.”

Brazilianen en productiemapping op film

Begin november waren vier Braziliaanse vakbondsactivisten in Nederland. In die week zijn er twee filmpjes gemaakt waarin de Brazilianen vertellen over hun indrukken en de methode productiemapping. 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren