Over TIE-Netherlands

Wat is TIE-Netherlands?

TIE-Netherlands zet zich in voor de opbouw en versterking van een onafhankelijke en democratische vakbeweging. TIE maakt deel uit van een internationaal TIE-netwerk dat zich toelegt op scholing, ondersteuning en advies voor vakbondsactivisten. Samen met deze partners en lokale organisaties (vakbonden en basisorganisaties van werk-nemers) voert TIE in verschillende landen en regio’s projecten uit. In Nederland werkt TIE o.a. nauw samen met de Nieuwe Vakbeweging. TIE streeft naar een actieve deelname van Nederlandse vakbondsleden aan haar pro-jecten en naar uitwisseling van ervaringen en ideeën die bruikbaar zijn in de praktijk van het vakbondswerk in Nederland en andere landen. Lees voor meer informatie over TIE’s missie en visie hier.

Waar werkt TIE Netherlands?

Samen met haar partners voert TIE projecten uit in een groot aantal landen, waaronder:

– in Europa: TurkijeBelarus en Rusland,
– in Afrika: Marokko, Ghana,
– in Latijns Amerika: Argentinië, Chili, Brazilië,
– in Midden Amerika: Mexico, Honduras en Guatemala
– in Azië: Maleisië, Thailand, Sri Lanka, Indonesië en Cambodja.

Met welke thema’s werkt TIE Netherlands?

Binnen de doelstelling “Versterking van een democratische vakbeweging wereldwijd” richt TIE zich specifiek op de volgende thema’s:

•    positie van werknemers in Vrijhandelszones
•    gender en LGBT issues
•    positie van jongeren
•    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
•    productiemapping en vakbondsversterking vanuit een ‘grass-roots’ perspectief.
•    Internationale solidariteit o.a. via sociale media