Human Rights at Work

Nederlandse en Turkse vakbondsactivisten kunnen veel voor elkaar betekenen, zeker als ze bij dezelfde bedrijven werken. Werkgevers in Turkije reageren veelal met onderdrukking en ontslag als hun werknemers zich organiseren in onafhankelijke bonden. Hoewel Turkije de belangrijkste ILO conventies heeft geratificeerd, is er in de praktijk geen vrijheid van organisatie. Druk vanuit vakbonden in Turkije en Nederland is dan ook hard nodig om dit te veranderen. Vooral Nederlandse vakbonden zijn relevant omdat Nederlandse bedrijven de tweede grootste investeerder in Turkije vormen. Ook zijn veel multinationale ondernemingen in Turkije geregistreerd als Nederlands zodat ze gebruik kun-nen maken van de voordelige Nederlandse belastingwetgeving.

Al 5 jaar werkt TIE-Netherlands aan een hechte samenwerkingsband tussen de Turkse metaalbond Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMIS) en FNV-Metaal in Nederland. Het project Mensenrechten aan het Werk in de Metaalsector in Turkije bouwt hierop voort. Het doel van het project dat in oktober 2014 van start ging, is om het respect voor mensenrechten op de werkplek te verbeteren:

Met dit project willen we ervoor zorgen dat multinationals in Turkije de EU- wet- en regelgeving over arbeidsnormen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naleven. Ook zorgt het project voor een versterkt solidariteitsnetwerk tussen BMIS en FNV Sector Metaal en wederzijds leren tussen de kaderleden. Hierbij richten we ons vooral op bedrijven die opereren in Turkije en in Nederland ge-registreerd staan.

TIE werkt in dit project samen met FNV-Metaal en met onderzoeksbureau Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Deze samen-werking is vernieuwend: We combineren kritisch onderzoek naar eigendoms-structuren en regelgeving over MVO met steun aan vakbondsopbouw in deze bedrijven.

  • Voor meer artikelen over het werk van TIE netherlands in Turkije, klik hier
  • Voor meer informatie betreffende het Projectland Turkije, klik hier