Jongeren en vakbonden

Jongeren

Ondanks de toenemende kwetsbare arbeidspositie van jongeren, is de organisatiegraad van jongeren in vakbonden laag en zelfs dalende. In 2001 bedroeg de organisatiegraad van 15- tot 24-jarigen in Nederland 11%. Momenteel is deze gedaald tot onder de 10%. Ook in andere landen is deze trend aanwezig. Zelfs in Scandinavië, waar een hoge algemene vakbondsorganisatiegraad is. De lage organisatiegraad is nog niet eenduidig verklaard. Sommigen beweren dat jongeren geen lid worden van vakbonden uit desinteresse of individualisme. Andere studies tonen aan dat de lage organisatiegraad te maken heeft met het feit dat jongeren vaak werkzaam zijn in bedrijven en sectoren waar de vakbond geen sterke positie heeft en dat jongeren onzekere contracten hebben. Ook het gebrek aan persoonlijk contact met leden of vertegenwoordigers van de vakbond zou meespelen.

TIE-Netherlands heeft in verschillende projecten aandacht gegeven aan het thema jongeren. In het project in Wit Rusland is een deel van het project gericht op het organiseren, informeren en ‘empoweren’ van jongeren binnen de BKDP (zie: http://www.tie-netherlands.nl/node/2791) en in de projecten in Latijns Amerika spelen jongeren een belangrijke rol (zie: http://www.tie-netherlands.nl/node/2248). In 2010 organiseerde TIE-Netherlands een Young Workers Gathering in Turkije.  

Sinds maart 2013 is TIE-netherlands bezig met een nieuw jongerenproject waarbij jonge vakbondsleden uit Nederland, Turkije en Spanje bijeenkomen om te bespreken hoe zij de rol van jongeren binnen hun bonden kunnen vergroten. Zeven jonge vakbondsleden van FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Abvakabo nemen vanuit Nederland deel in het project. Zij brachten na een voorbereidingsworkshop de wensen en ideeën in kaart van jonge vakbondsleden in Nederland over jongerenparticipatie. In Turkije en Spanje deded groepjes jongeren hetzelfde (zie hier een video over het voorbereidingstraject en hier de conclusies uit de drie landen).

In oktober vond de internationale bijeenkomst plaats in Amsterdam (zie hier een verslag en een video). In de laatste fase zijn de jongeren bezig met het terugkoppelen van hun ervaringen en conclusies binnen hun netwerken.

 

Voor meer informatie over het thema jongeren en het project mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl
Als je direct contact wil opnemen met de jongeren die in het project deelnemen, mail naar: Jongeren.vakbond@yahoo.com

Scroll naar beneden voor meer informatie en artikelen over het thema jongeren binnen TIE-Netherlands

 

English

Youth

Despite the deteriorating position of young workers, their level of organisation is regrettably in decline. In 2001, 11% of workers aged 15-24 in the Netherlands were organised into unions; currently it stands at below 10%. The trend is found in other countries too, including Scandinavia where the overall level of organisation is high. Some put forth that young workers generally do not become union members because they are individualistic and disinterested, whilst others believe that young workers mainly work for industries in which unions hold a weak position, and that they are offered only casual contracts. Furthermore, there is a general lack of contact between young workers and union members or representatives.

TIE-Netherlands engages the issue of youth through a number of its projects. For example, its project in Belarus aims to organise, inform and empower young members within the BKDP (see http://www.tie-netherlands.nl/node/2791); young workers play a crucial role in the Latin America projects (see http://www.tie-netherlands.nl/node/2248); and TIE-Netherlands organised a Young Workers Gathering in Turkey in 2010.

Since March 2013 TIE-Netherlands is working on a new youth project in which young union members from the Netherlands, Turkey and Spain come together to discuss ways in which they can increase the presence and influence of youth within their unions. This project will start in March 2013. Seven young union members from FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Abvakabo participate in the Netherlands. After a preparation workshop, they will start to map the wishes and ideas of young union members in the Netherlands regarding youth participation. The same way, youth groups in Turkey and Spain will start the project. After the international meeting, in September in the Netherlands, the youth present the results and conclusions within their networks.

For more information about the issue ‘youth’, please contact Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

For more information about the issue ‘youth and unions’ go to: http://vakbondsvernieuwing.blogspot.nl/search/label/jongeren

Ontslag en arrestaties van universitair medewerkers in Turkije na vredesdeclaratie

Meer dan duizend universitair werkers vervolgd in Turkije vanwege ondertekening vredespetitie. Vakbonden roepen op tot solidariteit. 

Duizenden autowerkers in Turkije in staking

Sinds een maand zijn de werkers in de auto industrie in Bursa, Turkije verschillende acties gestart voor een betere CAO. Inmiddels hebben duizenden het werk neergelegd en een aantal van hun fabrieken bezet.

Jongeren organiseren in internationaal perspectief: jongeren FNV en Turkse metaalbond wisselen ideeen uit.

Jongeren van FNV en Turkse Metaalbond Birlesik Metal-Is wisselen ideeën uit in Istanbul over hoe de positie van jongeren te verbeteren op de werkvloer en binnen de vakbond.

Nederlandse organisaties in protest tegen stakingsverbod Turkije

Vandaag is de Internationale Dag van het Recht op Staking. TIE-Netherlands, in samenwerking met SOMO, DIDF, Borderless, Grenzeloos, Doorbraak en XminY, brengen gezamenlijk een protestverklaring uit waarin ze zich uitspreken tegen het recentelijk afgekondigde stakingsverbod in de metaal sector in Turkije

Brochure Jongerenproject 2013

Op 21 februari sloot TIE-Netherlands het jongerenproject 2013 af. Lees hier een brochure met de belangrijkste conclusies.

TIE-Netherlands op de Kaderdag Internationale Solidariteit

Op 30 oktober organiseerden FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Abvakabo, AOB en FNV Mondiaal de Kaderdag Internationale Solidariteit. Samen met actieve kaderleden verzorgde TIE één van de workshops en was er een stand op de bazar gereserveerd.

Video: vakbondsjongeren gaan internationaal!

Video: jonge vakbondsleden uit Nederland, Spanje en Turkije ontmoetten elkaar in oktober om hun ervaringen uit te wisselen met jongerenparticipatie binnen vakbonden. Bekijk in de video om te zien wie zij zijn, wat ze bespraken en hoe de internationale uitwisseling hen geinspireerd heeft!

Video voorbereiding jongerenproject

Een groepje jonge en actieve vakbondsleden was afgelopen maand betrokken bij een uitwisselingsbijeenkomst tussen jonge vakbondsleden uit Spanje, Turkije en Nederland. Hoe bereidden zij zich hierop voor? 

Actieve vakbondsjongeren bundelen krachten voor betere positie

Er zijn in Nederland relatief weinig jongeren lid van de vakbond. Een actief groepje jongeren wil daar verandering in brengen. Ze hebben ook ideeën hoe. Van 11 tot 14 oktober kwamen zij bijeen met jonge vakbondsleden uit Turkije en Spanje. Ze bespraken elkaars situatie en discussieerden samen over strategieën.

Verslag van het Seminar 'Jongeren en Vakbonden', 4 november 2010

Begin november bezochten vier vakbondsactivisten van de Braziliaanse vakbondsfederatie CUT de vakbond in Nederland. Zij waren uitgenodigd om hun ervaringen en expertise omtrent vakbondswerk te delen met Nederlandse kaderleden, bestuurders en ‘organisers’ van FNV Bondgenoten. Op 4 november vond het seminar 'Jongeren en Vakbond, een internationaal uitwisselingsprogramma' plaats. Hieronder is een verslag te lezen.   

Interview met Braziliaanse collega's (in Portugees)

De afgelopen week was er een delegatie Braziliaanse vakbondsleden op bezoek in Nederland. Zij hebben workshops georganiseerd voor hun Nederlandse collega's. Hieronder de link met een radio interview (in portugees) met Radio Nederland Wereldomroep.

Last week a delegation of Brazilian trade union activists visited the Netherlands. They organised workshops for their Dutch colleagues. Below, you'll find the link to a radio interview with Radio Netherlands Worldwide

Rapport Jongeren en Vakbonden te downloaden

Het rapport "Jongeren en vakbonden - Uitwisseling Turkije 2010" doet verslag van de uitwisseling tussen jonge vakbondsactivisten uit Nederland, Belarus, Brazilie, Rusland en Turkije, die plaatsvond in juni 2010. Het rapport gaat in op de deelnemers, de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de belangrijkste conclusies op het gebied van jongeren en hun rol in vakbonden.

Vrouwen in Braziliaanse vakbond

 
De Braziliaanse Marcela Bomfin werkt in een kinderdagverblijf in Curitiba en is vakbondsbestuurder van gemeente ambtenaren. Binnen het vrouwencollectief van de vakbond zet ze zich speciaal in voor vrouwelijke werknemers: “Omdat er vaak te weinig aan hun belangen wordt gedacht en we in een macho-cultuur leven.”
 

Laatste dag: Het begin van een netwerk

De laatste dag van de “Young Workers Gathering 2010” is voorbij. De buitenlandse delegaties zitten weer in het vliegtuig terug naar huis. Wij, de Nederlandse groep, kijken terug op dagen met veel gesprekken, discussies en vooral veel nieuwe contacten om een netwerk van vakbondsactivisten op te zetten.

Dag 3: Actie aan de poort van UPS in Izmir

Het Amerikaanse bedrijf UPS heeft in de afgelopen weken 86 werknemers ontslagen. Zij werkten in UPS vestigingen in Izmir en Istanbul en waren allemaal aangesloten bij de vakbond Tűmtis. Vandaag vertrokken twee volle bussen vanuit de Young Workers Conference in Seferihisar om steun te betuigen aan de ontslagen werknemers.

23 juni; dag twee van Young Workers Conference, Turkije

Vandaag startte met een fikse regenbui. Onverwacht, hier aan de kust in Izmir. De plenaire bijeenkomst over de  geschiedenis van de Turkse vakbeweging viel letterlijk "in het water" en moest van buiten naar binnen verplaatst worden. Dit maakte het echter niet minder interessant. Aan de hand van een fotopresentatie hebben we kennis gemaakt met het werk van onze Turkse collega's.

Dag 1: Kennismaking in Izmir: met handen, voeten en gelach

 

22 juni. De eerste volle dag in Seferihisar, de eerste dag dat vakbondsleden, activisten, medewerkers en andere geïnteresseerden uit Nederlands, Turkije, Brazilie, Belarus, Rusland en andere landen bijeen komen om hun ervaringen met jongeren en vakbonden uit te wisselen.

Internationaal uitwisselingsprogramma “Jongeren en Vakbonden”

Op 21 juni gaat de “World Gathering of Young Workers 2010” van start in  Seferihisar  (Izmir), Turkije. De conferentie is georganiseerd door de Turkse partner van TIE-Netherlands, TAREM, en biedt jonge werknemers, vakbondsleden en medewerkers  de kans ervaringen uit te wisselen met jongeren in vergelijkbare posities in andere landen. Ook  Nederlandse vakbondsjongeren (van FNV Bondgenoten) zullen hieraan meedoen.

Anti-union acts in UPS Turkey

The American shipping company, UPS, that carries on business over 200 countries, discharged workers in Turkey on account of the fact that they were the members of TÜMTİS.

New ITUC Campaign on Organising Young People

The ITUC launches a new campaign to connect global trade union work to the recruitment and organising of young people. The new Youth Campaign uses a range of different tools, including video, social networking, posters and websites, as well as a special campaign guide.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren