"Luisteren, vertrouwen en delegeren": Het bouwen aan een vrouwennetwerk binnen de onafhankelijke bond in Belarus

Printervriendelijke versieSend by email
Gesina Hoogsteen is kaderlid bij Albermarle (chemisch bedrijf) in Amsterdam. Samen met Meriem Oublal, kaderlid uit Rotterdam, woonde zij op 9-10 juli 2011 een seminar bij van het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbond BKDP in Wit-Rusland (Belarus). FNV Bondgenoten werkt al langer samen met BKDP en ondersteunt hen onder andere bij de opzet van een vrouwen- en een jongerennetwerk, in het kader van een project dat wordt gecoördineerd door TIE-Netherlands.
 
De BKDP-vrouwen hielden zich traditioneel binnen de vakbond bezig met sociale activiteiten (bezoek aan zieke werknemers, kerstviering, e.d.). Door de uitwisseling met FNV Bondgenoten begonnen zij te beseffen zij dat ze in deze traditionele rol eigenlijk nauwelijks invloed hadden op het bondsbeleid. Sinds november 2006 hebben ze daarom een netwerk gevormd dat samen probeert om vrouwenproblemen op de agenda van de bond te krijgen en meer invloed te verwerven in de leiding van de bond.
 
                       
 
Het seminar diende om het beleid van het vrouwennetwerk voor het komende jaar vast te leggen en te bespreken welke activiteiten men zou gaan uitvoeren.
 
Gesina: Tijdens de introductie heb ik (vrolijke) stickers en een speciale halsband met een hanger eraan uitgedeeld waarin de sticker met naam geplaatst kan worden. Het is belangrijk dat je als vrouw ook zichtbaar bent en zelfvertrouwen uitstraalt. Laat zien wie je bent. Zo weet je ook van elkaar wie je bent.
 
De eerste dag hebben wij een workshop geleid. Als eerste hebben wij gevraagd om in groepjes na te gaan wat je naast je eigen opgeschreven naam als vrouw nog meer bent. Hoe zie jezelf als vrouw, als werkneemster, als onderdeel van de gemeenschap etc. Dit werd besproken in groepjes. Terug in de vergaderruimte werden de eigenschappen opgenoemd. Als een genoemde eigenschap voor meerderen gold dan kon de hand worden opgestoken. Dit gaf een spontaan herkenningseffect. Bij opgenoemde eigenschappen werd instemmend en krachtig gereageerd. Nena van Soligorsk zingt hierbij spontaan een bijzonder lied, waarvan de tekst letterlijk gaat over dat ze sterk, moedig, standvastig en trots is. Met luid applaus sluiten we deze sessie af.
 
                      
 
Daarna gingen we over op de volgende sessie, het bepalen wat goed leiderschap is vanuit een genderperspectief. De vrouwen gingen weer in groepjes uiteen om dit verder uit te werken. Meriem heeft in Minsk Russische taal gestudeerd en kan hierdoor met de vrouwen mee discussiëren. Plenair werden 15 eigenschappen genoemd en opgeschreven. Nadat de lijst klaar was mochten ze per persoon slechts de 2 belangrijkste eigenschappen hieruit kiezen. Daar werd zorgvuldig over nagedacht, tijd voor genomen en uiteindelijk gekozen. Verrassend was dat uiteindelijk 2 eigenschappen het meest werden gekozen:
1. Goed kunnen luisteren
2. Geloven in wat je doet
 
Opvallend was dat de eigenschap delegeren op de lijst ontbrak. Het begrip delegeren hebben wij nader uitgelegd. Het belang ervan, de voordelen en wat een leider kan bereiken juist door te delegeren. Na de uitleg werd aan de aanwezigen gevraagd wat ze ervan vonden en of ze naar aanleiding hiervan nog aanvullende eigenschappen aan de lijst wilden toevoegen. Een levendige discussie ontstond hierdoor. Instemmend werd onderling besloten dat het belangrijk is dat de leider ruimte geeft aan haar mensen. Hierop werd deze eigenschap aan de lijst toegevoegd.
 
                     
Na de avondmaaltijd waarbij met wodka bemoedigende wensen werden uitgesproken begon de muzikale entertainment. Vier muzikanten speelden virtuoos op accordeon, de grote bas, viool en zingend prachtige nostalgische Wit Russische liederen, waarbij weemoedig werd meegezongen. Nina uit Novoplotsk blijkt zo goed mee te kunnen zingen dat ze spontaan een eigen lied met de muzikanten ten gehore brengt. Het blijkt maar weer dat muziek de mensen dichter bij elkaar brengt en de taalbarrière doet versmelten.
 
De volgende dag hebben de deelnemers per regio gewerkt aan een werkplan voor het komende jaar. Daar kwam onder meer uit dat de vrouwen elkaar gaan steunen bij de opzet van netwerken in de regio’s, dat men meer invloed wil op de besluitvorming binnen de bond en een sterkere positie binnen de structuren van de bond. Men gaat het 5-jarig bestaan van het vrouwennetwerk ook vieren met een speciale bijeenkomst. Daarvoor gaan ze foto’s maken met de tot stand gekomen resultaten, culinaire presentjes maken en educatieve workshops organiseren.
 
                                             
 
Het seminar is bemoedigend geweest voor de aanwezigen omdat veel weerstand wordt ondervonden wat frustrerend maakt. Zo worden onafhankelijke leden vaak niet geaccepteerd, het registreren van nieuwe vakbonden lukt niet of ze zien dat leden hun lidmaatschap opzeggen als een probleem is opgelost.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren