TIE-Netherlands publiceert als eerste organisatie een brochure over gebruik van social media in internationaal vakbondswerk vanaf de werkvloer

Printervriendelijke versieSend by email

TIE-Nederland heeft, ism met Networganization, een brochure uitgebracht over hoe kaderleden en vakbondsactivisten gebruik kunnen maken van nieuwe sociale media in internationaal vakbondswerk. Het is de eerste praktische handleiding voor het gebruik van sociale media in internationaal vakbondswerk vanaf de werkvloer die wordt uitgebracht!

De brochure werd gepresenteerd tijdens de Kaderdag Internationale Solidariteit die de FNV organiseerde op woensdag 12 juni tijdens de workshop ““Internationaal vakbondswerk via social media“. Er was een grote opkomst bij de workshop, er waren zo’n 25 kaderleden en vakbondsactivisten aanwezig. Tijdens de workshop gaven kaderleden korte presentatie over hoe ze al gebruik maken van nieuwe sociale media, en aan de hand van de brochure werd er ook gelijk geoefend met de aanwezige laptops en tablets. Het was een participatieve en inspirerende workshop, waarbij er enthousiast werd gereageerd op de presentatie van de brochure.

Het belangrijkste doel van de brochure is om een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden die sociale media bieden voor de opbouw en ondersteuning van internationale netwerken van vakbondsactivisten. Hierbij hopen we dat de sociale media ‘tools’ een ondersteuning kunnen geven aan het niet-virtuele vakbondswerk. Bij TIE geloven we dat sociale media belangrijk zijn, maar wel ter ondersteuning van veranderingen die ‘in de praktijk’ gerealiseerd moeten worden.

De brochure geeft zowel een overzicht van de mogelijkheden als ook van de ‘problemen’ en risico’s’ die er aan het gebruik van sociale media verbonden zijn. Want alhoewel sociale media ons internationale vakbondswerk goed kan ondersteunen, zijn er ook genoeg voorbeelden te noemen waarbij het openbaar maken van bepaalde informatie vakbondsleden ook juist in de problemen heeft gebracht. Soms doordat de werkgever de berichten controleert, maar ook door een repressieve overheid in landen waar vakbondsvrijheid wordt onderdrukt. Het gebruik van sociale media houdt daarom ook in dat we goed nadenken over welke informatie we met wie willen delen, en we moeten ons goed verdiepen in de context van de landen waar onze collega’s actief zijn. De brochure geeft hierbij ook een aantal tips over hoe je op deze manier ‘verantwoord’ met sociale media om kan gaan.

Met deze bedenkingen in het achterhoofd, beschrijft de brochure een aantal praktische sociale media ‘tools’ die vakbondsactivisten kunnen gebruiken in hun internationaal werk. Hierbij hebben we de wat meer bekende commerciële tools beschreven (zoals facebook, twitter, flickr), maar ook de meer veilige en niet-commerciële ‘open sources’ alternatieven (Unionbook, BigBlueButton en wordpress). De tools die we hebben beschreven hebben we onderverdeeld in de verschillende doelstellingen die internationaal vakbondswerk kan hebben: bijvoorbeeld het versterken van onderlinge solidariteitsverbanden via sociale netwerksites als facebook en unionbook. Maar ook het houden van internationale vergaderingen via cybermeetings en ‘webinars’. Deze laatste kunnen voor kaderleden bijvoorbeeld erg nuttig zijn om op internationaal niveau de productieketen te analyseren, hun werkomstandigheden te vergelijken en gezamenlijk plannen voor actie te smeden. Bij de beschrijvingen worden ook praktische tips gegeven om het gebruik van deze sociale media al gelijk in de praktijk te brengen door middel van een aantal opdrachten.

Kortom, deze brochure is een mooie aanvulling op het goede werk wat er al door veel kaderleden internationaal wordt gedaan. We hopen dat het hun werk ondersteunt en vergemakkelijkt en daarnaast anderen inspireert om ook internationaal actief te worden. Want als sociale media ons een ding leert, is het wel dat de wereld inmiddels een stukje kleiner is geworden, en je geen ‘specialist’ meer hoeft te zijn om je in te zetten voor internationaal vakbondswerk vanaf de werkvloer!

Er is ook een wiki versie van deze brochure verkrijgbaar via de link http://tie.wikia.com. Hier kun je zelf voorbeelden toevoegen, en zaken aan de inhoud van de text veranderen op basis van je eigen ervaring met sociale media en internationaal vakbondswerk.

Een PDF versie kun je downloaden en verspreiden via deze link:

BijlageGrootte
Eindversie_Brochure_Social-Media_TIE_NL-1.pdf3.13 MB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren