Verslag internationale conferentie: “Verbreding van de agenda van de vakbonden in Wit-Rusland.

Printervriendelijke versieSend by email

Op 14 en 15 september namen Wim Dekkers en Ton Kitzen  namens de Werkgroep Internationale Solidariteit van FNV Bondgenoten samen met Anna Ensing van TIE-Netherlands deel aan een internationale conferentie over de Wit Russische Onafhankelijke Vakbond BKDP. 

De bijeenkomst  bood leiders en leden van de BKDP de mogelijkheid  om de huidige situatie en strategieën met elkaar en met solidaire buitenlandse gasten te bespreken. De conferentie  was georganiseerd door het Eastern European Study  Centre (EEESC) en vond plaats in Vilnius. Het autoritaire regime van de Belarussische president Lukasjenko staat een dergelijke conferentie in eigen land immers niet toe.

“Dit is de eerste keer dat ik zoveel leiders, leden, vrienden en samenwerkingspartners samen zie!” zo startte een verheugde BKDP voorzitter Alexandr Yarushuk de conferentie. “Ik hoop dat het ons goede discussies brengt, en een versterking van onze contacten. Ik ga nu niet in op de moeilijke situatie van de BKDP maar ik wil wel zeggen dat we een belangrijke rol spelen in de democratische transformatie in Belarus. Zonder jullie steun zou dat niet mogelijk zijn.”                

Het doel van de conferentie was afspraken te maken over ondersteuning en bevordering van  mensenrechten, vakbondsrechten en een democratische cultuur voor de werknemers in Wit Rusland. 

De gasten bespraken samen de huidige trends en uitdagingen voor de BKDP,  de laatste ontwikkelingen in Belarus, de positie van de BKDP en hoe we dit kunnen zien in verhouding met andere onafhankelijke vakbonden, zoals in Litouwen.  De repressie in Belarus ten aanzien van onafhankelijke bonden is nog altijd heftig, zo bleek uit verhalen van BKDP op de conferentie. Wanneer werknemers in bedrijven de staatsbonden verlaten om zich bij de BKDP aan te sluiten start vanuit het regime een keiharde tegencampagne: werknemers worden onder druk gezet of ze krijgen salarisverhoging aangeboden om de vrije bond weer te verlaten. 

Toch is het ledental van de BKDP in de laatste 6 jaar niet gedaald. Dankzij hard werk van de BKDP, verbeterde communicatie en organising, met steun vanuit het buitenland, komen er minstens zoveel leden bij als dat er vertrekken en behoudt BKDP haar 10.000 leden.   

Vakbondsleiders van BKDP, vertegenwoordigers van onderzoeksbureaus en NGO’s discussieerden met het publiek over deze laatste ontwikkelingen in Belarus, de positie van de BKDP en hun rol in de civil society en in de politiek. Er was speciale aandacht voor de presentatie van een project waarin de bonden van de BKDP hun communicatie strategieën hadden verbeterd en ingezet om meer leden te winnen. De deelnemers hadden veel aandacht voor nieuwe sociale media, om vooral de nodige jongeren bij de bond te betrekken. 

Op zaterdag stond een groot deel van dag in het teken van internationale samenwerking en hoe internationale organisaties een toegevoegde waarde voor de versterking van de BKDP kunnen vormen. In het panel zat naast Anna Ensing van TIE netherlands , ook Ton Kitzen namens de Werkgroep Internationale Solidariteit van FNV Bondgenoten, Tristan Masat van het Solidarity Centre en  Hubert Cambier namens de International Trade Union Confederation ITUC .   Hoewel Lukashenko alles doet om elke onafhankelijke organisatie in zijn land kapot te maken en uit te schakelen, wordt de BKDP door internationale organisaties nog steeds gezien als de enige echte vertegenwoordiger van de Belarussische arbeiders. Allen werken op hun manier aan de versterking van de BKDP en haar kaderleden door trainingen, seminars, verbeterde communicatie of juridisch advies.

Samenwerking tussen buitenlandse organisaties, maar ook door BKDP bonden onderling, werd door iedereen als essentieel ervaren. Wij als vertegenwoordigers van FNV Bondgenoten samen met TIE-Netherlands hebben daarom met de aanwezige internationale organisaties in Vilnius veel informatie uitgewisseld en duidelijke afspraken gemaakt.

Binnen de BKDP werken niet alle bonden altijd goed samen. Maar de panelleden waren het eens: “Wij steunen de BKDP als confederatie. Als wij projecten opzetten met individuele leiders zorgt dit voor fragmentatie. Wij willen de BKDP als een eenheid consolideren, en het is verder aan hen om middelen onder de bonden te verdelen.”.

Kaderlid Wim Dekkers sloot de conferentie af met een gedicht van Leo Mesman. Hij schonk hierbij aandacht aan de herdenking van de verdwenen personen in Belarus, zoals dat elk jaar op 16 september in Eindhoven door ‘Vier Bomen’ wordt herdacht, en sloot af met een minuut stilte. 

 

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren