“Met wat ondersteuning krijgen de Wit Russen een goede arbo structuur voor elkaar”

Printervriendelijke versieSend by email

In de week van 16 tot 22 juni kregen leden van de Belarussische vakbond BKDP van FNV kaderleden een intensieve training in Veiligheid en Gezondheid op het werk. Aan het eind van de week formuleerden ze hun eigen veiligheidsbeleid. Voorafgaand hadden Ton Kitzen en Wim Dekkers, uit de industrie sector, en Clive Whittle, werkzaam in de metaal, hen hierbij ondersteund.

Ton Kitzen en Wim Dekkers hebben al meerdere veiligheidstrainingen voor de BKDP ontwikkeld en gegeven. In deze intensieve cursus mikten ze op een voorlopige conclusie: welk veiligheidbeleid wil de BKDP, in de eerste plaats voor de mijnbouwsector, en hoe willen ze dit implementeren? De veiligheidstrainingen zijn al jaren gewild in Wit Rusland, waar de veiligheid, vooral in de mijnbouw, vaak te wensen over laat. Daarom nam deze keer ook een lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Metaal deel. Zo verbreden we de ervaringen en contacten met de Belarussische vakbonden binnen FNV Bondgenoten. Bovendien heeft Clive Whittle ook al jarenlang ervaring op het gebied van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM) en kon hij deze ervaring delen.

Clive werkt sinds 1979 bij Fokker aerostructures als autoclave operator. Hij is van oorsprong Engels, maar werkt sinds jaren in Nederland, en sinds 1996 op zijn huidige werkplek in Hoogeveen.  Ook in Engeland was het lid van de vakbond, bij de Transport and General Workers Union, en zodoende werd hij in 1981 actief en enkele jaren later kaderlid bij FNV Bondgenoten. Clive zit nu al jaren bij Fokker in de Ondernemingsraad en hij is secretaris van de Arbo-commissie van OR. Bij Fokker is veiligheid uiteraard van groot belang. Werknemers hebben er veel te maken met chemische stoffen, transport, en ze hebben een breed pakket aan arbeidsomstandigheden. Vandaar dat Clive, toen hij de oproep via de WIS metaal las voor een kaderlid met VGWM ervaring, meteen interesse had. Clive zit in de WIS sinds 2013 en de reis naar Belarus was zijn eerste deelname aan een seminar in het buitenland.

 

 

 

 

Structuur richting Bondgenoten

“Ik had geen idee over Belarus. Ik verwachtte wel dat de arbeidsomstandigheden er niet geweldig zouden zijn, en dat bleek tijdens het seminar inderdaad bevestigd te worden. Ook van de BKDP wist ik niet veel, behalve wat ik tijdens onze voorbereiding gehoord had. Tijdens ons bezoek heb ik een goed beeld gekregen van de structuur van bonden en van de bedrijven. Nu gaan ze, als alles lukt, met hun voorstel voor VGWM richting onze structuur bij FNV Bondgenoten. Als ze dat voor elkaar hebben, dan hebben ze ook een grondlegger voor een goede OR. Dan is de infrastructuur er.”

“De informatie die Ton en Wim tijdens het seminar behandelden was mij redelijk bekend. Ton en Wim kende ik niet, hoewel ik ze wel eens had gezien op vakbondsbijeenkomsten. Ik vond dat ze het seminar heel goed hadden opgezet. Het was een compleet programma met een duidelijk doel, terwijl er ook tijd was om spontane vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over het pensioenstelsel in Nederland. Helaas gingen het afnemen van interviews met mijnwerkers en veiligheidsinspecteurs niet door, waardoor ik een minder actieve rol heb gespeeld. Nu was het seminar meer gericht op het opzetten van de structuur rondom VGWM. Ik nam wat meer op de achtergrond deel, maar daardoor kon ik juist ook veel van de opzet en de context in Belarus leren.”

Deelnemers heel fanatiek

“Ik vond de Wit Russische deelnemers heel fanatiek, en ze hadden zich goed verdiept in de materie. Er waren ook nieuwe leden bij, die waren minder bekend met het onderwerp, maar net zo enthousiast. Daardoor kreeg ik de indruk dat ze het wel voor elkaar zullen krijgen. Met de juiste begeleiding en scholing komen ze op een hoog niveau. Verassend om te zien was ook dat de vrouwen fanatieker waren dan de mannen, vooral de wat oudere vrouwen. Zij namen het initiatief en waren absoluut niet bang om tegen de mannen in te gaan.”

 “Ik vond het zeker nuttig om aan dit seminar deel te nemen. Je leert veel  over de gedachten van vakbondsmensen in totaal andere situaties. Als je regelmatig komt kun je een goed netwerk opbouwen met deze mensen. Ook binnen je eigen kadergroep is het goed om input van anderen te krijgen, dat geldt net zo goed op internationaal gebied. Daarnaast was de sfeer tijdens het seminar goed. We aten tussen de Wit Russische deelnemers en het was allemaal niet te lux, waardoor we goed konden samenwerken en ik denk dat zij ook een goed indruk van ons hebben gekregen.”  

Mijn collega’s en FNV bestuurder weten allemaal dat ik in Wit Rusland ben geweest dus ik zal ze er uitgebreid over vertellen. Zowel in de kadergroep op het werk, als binnen de WIS metaal en de arbo- commissie van de OR. Ik moet ze natuurlijk verantwoording afleggen; mijn deelname is deels mogelijk dankzij hen, dus daar willen ze iets voor terugzien.”

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren