Uitnodiging Seminar 7 april: Organising vanuit gender-perspectief textiel sector Mexico-Guatemala-Honduras. Een workshop over (inter) nationaal vakbondswerk voor en door vrouwen

Printervriendelijke versieSend by email

Kaderleden van de sector Industrie en het Netwerk Vrouwen FNV organiseren een bijeenkomst voor en door vakbondsvrouwen. De workshop vindt plaats in het kader van een internationaal project om de positie van werkneemsters in de textielbedrijven in Midden Amerika (Guatemala, Honduras en Mexico) te versterken.  Deze vrouwen werken in extreem precaire omstandigheden. Het zijn veelal jonge, laagopgeleide vrouwen die van het platteland naar de stad zijn getrokken. Hun belangen worden nauwelijks tot niet vertegenwoordigd.

In deze bijeenkomst maak je kennis met de situatie van de vrouwen in Midden-Amerika. Door middel van audio visueel materiaal en interactieve oefeningen analyseren we samen tegen welke problemen zij aanlopen en in hoeverre deze problemen ook gelden voor vrouwelijke werkneemsters en vakbondsleden in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat thema’s die van belang zijn voor vrouwen (meer) door de vakbond worden opgepakt, wat zijn succesvolle methoden om je te organiseren op de werkplek, hoe kunnen vrouwen elkaar internationaal ondersteunen in hun strijd en wat kunnen we van elkaar leren? Allemaal vragen die aan bod zullen komen in deze workshop. De workshop is een kans om te leren, met andere vrouwelijke kaderleden in contact te komen, je netwerk uit te breiden en gezamenlijk een agenda te formuleren hoe het vakbondswerk door en voor vrouwen in Nederland en internationaal beter kan worden vormgegeven.

Vrouwelijke kaderleden uit alle sectoren zijn welkom.

Reiskosten worden vergoed. Kom ook! Meer informatie en opgave via: franny@tie-netherlands.nl

Voor concept programma en meer informatie zie de bijlage

BijlageGrootte
Uitnodiging Seminar.pdf632.33 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren