Belarussische vakbond pakt slechte arbeidsomstandigheden aan

Printervriendelijke versieSend by email

Belarussische mijnwerkers bereiken voor het eerst in de geschiedenis verbeteringen in veiligheid en gezondheid in de kalimijnen

Vanuit FNV Sector Industrie zijn enkele kaderleden uit de Limburgse chemie al enkele jaren bezig met het geven van training en advies op het vlak van Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek voor hun collega’s uit Belarus (Wit-Rusland). Kaderleden van de onafhankelijke vakbondsfederatie BKDP hebben van hen geleerd hoe zij als vakbond zelf de arbeidsomstandigheden kunnen aanpakken. Zij hebben VGW-commissies gevormd en veiligheid en gezondheid tot speerpunt gemaakt bij de CAO-onderhandelingen in de Belarussische kalimijnen in Soligorsk.

In het weekeinde van 23-24 april waren FNV-kaderleden Wim Dekkers en Ton Kitzen in Minsk voor een follow-up training en overleg met de collega’s van BKDP. Het seminar kreeg ook bezoek van een cameraploeg van de onafhankelijke TV-zender BELSAT. In Belarus staan alle media onder controle van het regime en de censuur is streng. Om toch kritische en onafhankelijke informatie te geven aan de Belarussische burgers is BELSAT opgericht. BELSAT wordt gefinancierd vanuit Polen en is geheel onafhankelijk. De programma’s zijn via internet te zien.

De BELSAT-ploeg is bezig met de voorbereiding van een programma over de arbeidsomstandigheden in Belarus en het seminar en de informatie vanuit Nederland zal worden verwerkt in de uitzending. De arbeidsomstandigheden in Belarus zijn vaak slecht; er zijn veel ongevallen en slachtoffers van beroepsziekten en de overheid doet hier niets aan.

Wim Dekkers: “ In de bedrijfstak chemie in Belarus zijn de omstandigheden op  dit moment nog erg slecht. Op 28 april in de morgen,  4 dagen nadat wij weer terug waren in Nederland vond er in de Polymir plant in Novopolotsk een heftige explosie plaats, gevolgd door een fikse brand met vlammen van wel  50 meter hoog. Zoals gewoonlijk onderzoekt het ministerie het voorval. Deze keer was er alleen materiële schade. Programma’s zoals leren van incidenten zijn nog ver te zoeken. Het bewijst wel de noodzaak van training.  Meestal is zo’n incident  een voorbode voor een groter ongeval.”

Ton Kitzen:Twee jaar geleden hebben wij tijdens een strategieseminar met de vakbondsleden uit de kalimijnen een werkplan gemaakt. Daarin stond dat zij in elke mijn een VGW-commissie zouden oprichten. Deze commissies zouden voorlichting geven aan de mijnwerkers en eisen op het vlak van veiligheid en gezondheid tot inzet maken bij de CAO-onderhandelingen.  Dit is gelukt, de commissies zijn behoorlijk actief, zij verspreiden brochures,  geven scholing en in de onderhandelingen met de bedrijfsleiding zijn een aantal verbeteringen bereikt. “

“Dit is totaal nieuw voor Belarus, veiligheid was nooit een vakbondsthema.”

Het begint nu steeds meer te leven en mensen realiseren zich dat gezondheid niet te koop is. Vooral de brochure over gevaren bij zwangerschap is een groot succes, die is eenvoudig, duidelijk en leesbaar geschreven. Zoiets bestond niet in Belarus.  Dank zij deze brochure staan nu de arbeidsomstandigheden van vrouwen op de agenda bij overleg met het management.”

Wim Dekkers: “Ook in een aantal chemie- en metaalbedrijven heeft de vakbond commissies gevormd die VGW-problemen aan de orde stellen en proberen verbeteringen te realiseren. Een concrete verbetering zijn bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen. Veel mensen hadden geen goede werkhandschoenen, mondkapjes en gehoorbescherming. Die is er nu wel gekomen dankzij de vakbond.”

Ton Kitzen: “Tijdens de training hebben de deelnemers de belangrijkste risico’s in hun sector benoemd, en vervolgens de belangrijkste vier gekozen. De deelnemers hebben nu als huiswerktaak meegekregen om na te denken wat zij zelf in hun privésituatie kunnen doen aan veiligheid en gezondheid en hoe dit te verbinden met hun werksituatie. Wijzelf komen in oktober terug en zullen op hun verzoek enkele brochures maken over die vier benoemde risico’s, toxische stoffen; straling en de gevaren van hitte/koude.”

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren