TIE-Netherlands

video slotsymposium TIE-Netherlands

Op 21 januari 2017 organiseerde TIE-Netherlands haar slotsymposium. De belangrijkste thema's waar TIE de afgelopen jaren samen met buitenlandse en FNV kaderleden aan heeft gewerkt zijn uitgelicht. De video geeft een impressie van de dag en van het werk van TIE.

Link naar de video op youtube

Overdrachtsdocumenten TIE

Overdrachtsdocumenten TIE:

Hier vind je documenten die meer informatie geven over de werkwijze van TIE en hoe men hiermee aan de slag kan.

Het bericht wordt in de komende weken aangevuld met nieuwe documenten.

Het youtube kanaal met alle filmpjes over TIE projecten is hier te vinden, alle foto's vind je hier

Sluiting TIE-Netherlands 2017

De afgelopen 38 jaar heeft TIE-Netherlands zich ingezet voor het bouwen aan een sterke en democratische internationale vakbeweging vanaf de basis. In deze jaren organiseerde TIE honderden activiteiten waarbij werkers en vakbondsleden uit Nederland samenkwamen met collega’s uit het buitenland. Op deze manier inspireerden en versterkten zij elkaar en bouwden ze aan vakbondsmacht van onderop.

‘Erg bezorgd over onze vakbondsvrienden in Turkije'

Vakbondsleden van Netwerk Roze FNV uit Nederland brengen een solidariteitsbezoek aan lgbti-comitéleden van de Turkse vakbonden in Istanbul en wisselen uit.

Grenzeloze Solidariteit (Anja Meulenbelt)

Een conferentie van vrouwen, in het FNV gebouw. Wat is er bijzonder aan? Dat het vrouwen zijn, afkomstig van de werkvloer, uit Honduras, Guatemala, Mexico, Turkije, Marokko en Belarus, vrouwen die van hun leven niet hadden gedacht dat ze nog eens activistes zouden worden, dat ze vakbondsvrouwen zouden worden, dat ze voorop zouden lopen bij het organiseren van vrouwen om voor hun rechten op te komen, en dat ze nog eens aan een conferentietafel in Amsterdam zouden zitten.

Jaarverslag 2015 TIE-Netherlands

Het jaarverslag 2015 van TIE-Netherlands is in de bijlage te downloaden.

Succes voor arbeidsters in Honduras

In mei kreeg de Hondurese arbeidster Lilian Castillo na drie jaar strijd en met steun van CODEMUH haar baan bij het kledingbedrijf Gildan onder betere omstandigheden terug.

Uitwisseling van strategieën: vakbondwerk en genderissues in Rusland

Verslag door Feride Kayikci (WIS Netwerk Vrouwen FNV) en Imelda Tjong Tjing Joe (WIS Metaal)

COMMUNICADO 28 DE MAYO: DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Las exigencias de la globalización económica y el predominio del sector financiero internacional, han contribuido a la pauperización global de las condiciones de trabajo, afectando la seguridad y salud de las y los trabajadores, pero principalmente de las mujeres.   El derecho a la salud en el trabajo, no se garantiza por parte de los Estados, para quienes la vida de las y los trabajadores no pasa de ser un simple juego estadístico, visto como carga dentro del proceso productivo y no como el verdadero generador de la riqueza.

Verslag seminar: Organising vanuit gender-perspectief textiel sector Mexico-Guatemala-Honduras

Op donderdag 7 april kwamen 18 vrouwelijke kaderleden van de industrie, handel, het Netwerk Vrouwen en andere sectoren van FNV bij elkaar voor een workshop voor en door vakbondsvrouwen. Het seminar vond plaats in het kader van een internationaal project om de positie van werkneemsters in de textielbedrijven in Midden Amerika (Guatemala, Honduras en Mexico) te versterken en de problematiek van werkende vrouwen wereldwijd met elkaar te bespreken.

Kaderleden nemen deel aan internationaal trainingsseminar van het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbond BKDP in Belarus

Kaderleden Silvana Francken (FNV Spoor en lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV), Marjon ten Boer (FNV Industrie) en een medewerker van TIE-Netherlands reisden van 11-14 maart af richting Minsk, Belarus. Hier vond het jaarlijkse nationale trainingsseminar plaats voor het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie de BKDP. Dit keer ging het over leiderschapskwaliteiten, motiverende gespreksvoering en de organizing methode.

Belarus; onafhankelijke vakbonden met geheven vuist tegen een autoritaire staat.

Bericht van Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) aan de ILO

Verslag van een succesvolle internationale mijnwerkersconferentie, 4 juni 2015

De conferentie Sterke vakbonden voor veilige mijnen, veilig werken is een mensenrecht vond plaats in de stadsschouwburg in Heerlen. De organisatie was in handen van een groep kaderleden van FNV en werd ondersteund door TIE-Netherlands en Mondiaal FNV.  De conferentie vormde onderdeel van een breder project gericht op de versterking van de positie van mijnwerkers in Turkije.

FNV en TIE organiseren internationale mijnbouwconferentie

Op 4 juni 2015 te Heerlen, organiseren kaderleden van de sector industrie van FNV, TIE-Netherlands en FNV Mondiaal een conferentie over arbeidsveiligheid en mijnbouw getiteld Sterke vakbonden voor veilige mijnen, veilig werken is een mensenrecht. Deze conferentie vormt onderdeel van een breder project gericht op de versterking van de positie van mijnwerkers in Turkije.

 

Wat heeft DAF te verbergen? Kaderleden en bestuurster van DAF/ FNV Metaal bezoeken collega’s in Brazilië

Van 12-19 januari 2015 zijn kaderleden Dennis Vereggen, Harm van der Donk en bestuurster metaal FNV Petra Bolster in Brazilië geweest voor een uitwisseling met de regionale metaalbond Metalurgente in Ponta Grossa. Sinds een kleine twee jaar heeft DAF/ PACCAR daar een nieuwe fabriek geopend maar de vakbond heeft moeite om werknemers te organiseren. De uitwisselingsweek diende om te komen tot gezamenlijke strategieën en afspraken waardoor de Nederlandse vakbond en de Braziliaanse vakbond structureel contact kunnen onderhouden en elkaar kunnen ondersteunen in hun strijd.

Kaderleden FNV Bondgenoten ondersteunen vakbond in Belarus met arbeidsveiligheidsbeleid

Ton Kitzen en Wim Dekkers ondersteunen de onafhankelijke vakbonden (met name in de mijnindustrie) in Belarus met het maken en vastleggen van een arbeidsveiligheid beleid. Het project wordt gefinancierd door geld dat door FNV Bondgenoten binnen de CAO van DSM onderhandeld is. Zie hier een verslag van de laatste activiteit die heeft plaatsgevonden. In 2015 wordt er een vervolg gegeven aan het project.

FNV Internationaal: Russische vakbeweging harder dan Nederlandse

Publicatie op de FNV Metaal website, 24 november 2014:

In Rusland zijn de werkgevers en rechterlijke macht 2 handen op 1 buik. "Dat gegeven maakt de onze vakbeweging harder en aggressiever dan de Nederlandse". Zo vertelt kaderlid Mikhail Polshchikov na een werkbezoek aan Nederland. Het bezoek werd georganiseerd door TIE Nederland, waaronder Klaas Zwart van Tata Steel.

Klik hier voor de publicatie

Verzet tegen het handelsverdrag vanuit de vakbeweging noodzakelijk

Het is maar weinig mensen bekend; momenteel onderhandelen de EU en de VS over een nieuw handelsverdrag . Als dit verdrag er doorkomt onder de voorwaarden zoals ze nu zijn opgesteld zal dit enorme negatieve gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. Er zal sprake zijn van een afbraak van regelgeving met betrekking tot milieu, gezondheid, veiligheid en zal hoogst waarschijnlijk leiden tot een verslechteringen voor de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Dus een belangrijke reden voor vakbonden en vakbondsleden om zich druk te maken over dit verdrag.

TIE-Netherlands Jaarverslag 2013

Lees hier het jaarverslag 2013 van TIE-Netherlands en ontdek wat wij vorig jaar organiseerden, welke vakbonden we ondersteunden en waar we successen hebben geboekt. Een geprinte versie, of een financieel jaarverslag ontvangen? Stuur een mailtje naar info@tie-netherlands.nl of een van de medewerkers.

Wij wensen u veel leesplezier!

Fight for equality and democracy in Thailand continues

Amnesty bill in Thailand would led the murderers go unpunished. Thailand’s lower house has passed a controversial amnesty bill, which is designed to absolve those involved in the violence against protesters during the political unrest of 2010 of any crimes. This bill will only allow the perpetrators of the violence that killed around 100 people to escape justice, not the political prisoners.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren