Verslag van het Seminar 'Jongeren en Vakbonden', 4 november 2010