Uitwisseling kaderleden supermarktsector Chili: ‘Nooit meer alleen’.