Projecten

Mensenrechten aan het werk in de metaalsector in Turkije.

Sinds 2010 werken TIE-Netherland en FNV Bondgenoten samen in een project ter ondersteuning van de onafhankelijke Turkse metaalbond Birlesik Metal-Is. De huidige samenwerking richt zich op het verbinden van metaalwerkers uit Nederland en Turkije die werkzaam zijn in dezelfde multinationale metaalbedrijven. De metaalwerkers uit hetzelfde bedrijf wisselen ideeën uit hoe ze gezamenlijk hun positie kunnen versterken en hoe zij hun bedrijf internationaal ter verantwoording kunnen roepen als het gaat om arbeidsrechtenschendingen. Dit gebeurd onder andere in samenwerking met Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen die de metaalbedrijven zal doorlichten op hun beleid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lees verder >>

Vakbondswerk onder de grond: veiligheid en gezondheid in de mijnbouwsector in Turkije.

Mijnwerkers in Turkije werken onder bijzonder precaire omstandigheden. Volgens de statistieken van de Turkse Steenkool Instelling vonden er alleen al in de steenkolenmijnen van Zonguldak in de periode 1990-2008 in totaal zo’n 21.000 arbeidsongelukken plaats. Samen met de Confederatie van Progressieve Vakbonden (DISK) in Turkije en FNV Bondgenoten start TIE Netherlands in januari 2015 een project over het thema Veiligheid en Gezondheid in de mijnbouwsector. In Turkije zullen er verschillende seminars plaatsvinden voor kaderleden uit de mijnbouwsector over dit thema. Echter ook in Nederland zal de situatie met betrekking tot veilig en gezond werken binnen de Industriesector beter in kaart worden gebracht in het kader van dit project. Lees verder >>

Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili.

Sinds 2011 werken vakbondsleden uit supermarktketens LIDL-Nederland en die van Wal-Mart uit Chili samen om de arbeidsomstandigheden in hun supermarkten te verbeteren. Dit gebeurd aan de hand van de methode van ‘productiemapping’. Hierbij brengen de vakbondsleden in beide ketens hun eigen werkplek in kaart, identificeren problemen in de organisatie van de productie en maken vervolgens actieplannen om deze problemen te verbeteren. Zowel in Nederland als in Chili zijn hier goede successen mee behaald in verschillende campagnes over bijvoorbeeld het omlaag brengen van de werkdruk (in Nederland) en het afsluiten van betere CAO’s (in Chili). Dit project geeft opvolging aan de scholing over ‘productiemapping’ voor de vakbondsleden en pakt een aantal concrete problemen aan mbt slechte arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Lees verder >>

Diversiteit aan het werk. Project over vakbondsrechten van LGBT, vrouwen en jongeren in Nederland en Turkije.

Op de werkvloer lopen vrouwen, jongeren en LGBT (lesbische, homo- bi- en trans*) werkers vaak tegen specifieke problemen op. Vandaar de noodzaak voor vakbonden om zich wat extra in te zetten voor deze specifieke groepen. Sinds 2012 werkt TIE-Netherlands, samen met verschillende FNV bonden, aan het verbeteren van de arbeidsrechten van specifiek vrouwen-, jongere- en LHBT werknemers in Turkije. Sindsdien zijn er binnen de onafhankelijke vakbeweging in Turkije verschillende netwerken van LGBT-, vrouwen en jongerennetwerken opgericht. Zij proberen zowel op de werkvloer als binnen hun bond meer aandacht voor hun specifieke rechten te vragen. De uitwisseling geeft ook in Nederland een belangrijke impuls aan de LHBT, jongere en vrouwennetwerken binnen de vakbeweging. Lees verder >>

Vakbondvrouwen internationaal actief voor ‘Gewoon Goed Werk’.

Sinds december 2013 werken verschillende vakbondsorganisaties samen in een internationaal uitwisselingsproject tussen vrouwelijke kaderleden uit verschillende landen en sectoren. Zij komen bij elkaar om plannen te maken om de toename van onzeker werk voor vrouwen in kaart te brengen en zetten zich in voor de strijd voor Gewoon Goed Werk. Wat betreft de landen zijn hier vrouwelijke vakbondsleden uit Nederland, Marokko, Tunesië, Egypte en Turkije bij betrokken. Vanuit Nederland doen vooral kaderleden van de Abvakabo FNV, Bondgenoten FNV, FNV Vrouw en Netwerk Vrouwen FNV mee aan de uitwisseling. Het project wordt gecoördineerd door TIE-Netherlands en financieel gesteund door Abvakabo FNV en Mama Cash. Lees verder >>

Vakbondsopbouw in nieuwe fabriek: organiseren van metaalwerkers binnen DAF.

In Ponta Grossa, Brazilië, is een gloednieuwe DAF fabriek gebouw. Sinds 2012 is TIE-Netherlands samen met FNV Bondgenoten, TIE-Brasil en de Braziliaanse metaalbond Metalurgente een project gestart om de toekomstige DAF-werkers te organiseren, nog voor de fabriek open gaat. Het doel van het project is een duurzaam netwerk op te bouwen tussen vakbondsleden werkzaam bij DAF in Nederland en DAF Brazilië. Lees verder >>

Vakbondsopbouw in Belarus

In een context van stevige staatsrepressie, is de Belarussische Vakcentrale van Democratische Vakbonden (BKDP) een van de weinige onafhankelijke en democratische arbeidsorganisaties die daadwerkelijk probeert op te komen voor de rechten van arbeiders in Belarus. In samenwerking met FNV Bondgenoten voert TIE-Netherlands sinds 1997 projecten uit ter ondersteuning en versterking van de BKDP en haar aangesloten bonden. Projecten richten zich op de thema’s veiligheid en gezondheid, ondersteunen van jongerennetwerken, aandacht voor jongeren vakbondsleden en basis organisatie.  Lees verder >>

Vakbondsorganisatie in praktijk en kaderopbouw in Rusland

De regio’s rond St. Petersburg en Kaloega zijn twee groeipolen voor de Russische auto-industrie. Hier organiseert de onafhankelijke Russische Metaalbond MPRA de werkers. Sinds 2008 voert TIE-Netherlands samen met haar partnerorganisatie TIE-Moscow een vakbondsproject ter ondersteuning van het organisatiewerk van MPRA. Het huidige project richt zich voornamelijk op scholing en versterking van het kader van de vakbondsafdelingen in de regio rond St. Petersburg en Kaloega. De MPRA wordt hierbij ondersteund door collega’s uit de metaalsector van FNV Bondgenoten. Lees verder >>

Project uitwisseling tussen ambtenaren in Marokko en Nederland (FNSA-Abvakabo FNV).

TIE  werkt al een aantal jaren samen met de kleine, maar zeer actieve Marokkaanse vakbond FNSA (Fédération Nationale du Secteur Agricole). Vanuit de ambtenaren van FNSA kwam een verzoek tot een uitwisseling met hun collega-vakbondsleden bij het Nederlandse Ministerie van Landbouw. De Marokkaanse kaderleden wilden graag ervaringen uitwisselen over vakbondsopbouw en belangenbehartiging, maar ook over het overheidsbeleid in de landbouwsector en de gevolgen die dit heeft voor de werknemers in de sector en in het bijzonder voor de ambtenaren. In overleg met Abvakabo FNV heeft daarom in mei-juni 2014 een kleine delegatie van  kaderleden en bestuurders van deze vakbond, begeleid door een TIE-staflid, een bezoek gebracht aan Marokko om kennis te maken met hun Marokkaanse collega’s en samen met hen te bespreken of het zinvol is om een langduriger samenwerking op te bouwen. Gebasseerd op de positieve resultaten van dit bezoek wordt moemnteel gewerkt aan een vervolg op deze uitwisseling. Lees verder >>