Chili

Minder werkdruk voor betere kwaliteit: vakbondsleden uit Chili en Nederland werken samen voor het verlagen van de werkdruk binnen de supermarkten

Sinds 3 jaar is de Lidl kadergroep van FNV actief in een internationaal uitwisselingsproject met collega vakbondsleden uit de supermarktsector in Chili; een project mede-gefaciliteerd door TIE-Netherlands. Binnen het project wordt gezamenlijk de werkdruk in de supermarktketens van Lidl Nederland en Walmart Chili in kaart gebracht en aan verbeteringen gewerkt. In de week van 1 juni was hiervoor een delegatie vanuit Walmart Chili op bezoek in Nederland. Een verslag.

Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘Productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili.

Zowel in Chili als in Nederland hebben werknemers te maken met de gevolgen van neo-liberale globalisering. Door liberalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt de positie van werknemers vaak extra kwetsbaar. Tegelijkertijd is in Nederland de vakbondsorganisatiegraad dalende; specifiek mbt de LIDL ligt de organisatiegraad laag, volgens officieuze tellingen onder de 10%.

“Wie de productie beheerst heeft de macht”. LIDL kadergroep in Chili

5 kaderleden plus de bestuurder van de LIDL kadergroep van FNV brachten een bezoek aan Santiago de Chili voor een scholingsprogramma over productiemapping...

Lidl kaderleden in actie, mede-geïnspireerd door internationale uitwisseling.

Sinds 3 jaar zijn Lidl kaderleden actief in een internationaal uitwisselingsproject met collega’s uit de supermarktsector in Chili. Daar leerden Lidl kaderleden onder andere hoe ze de problemen die ze tegenkomen op de werkvloer in kaart kunnen brengen. Een jaar lang hielden ze de problemen bij met te hoog, te zwaar en te lang tillen en verslepen binnen LIDL Nederland. Dat rapport werd vandaag gepresenteerd bij het hoofdkantoor van Lidl Nederland. 

LIDL kadergroep in Chili: “Tezamen leren we van elkaar”.

Na een onstuimige vlucht van zo’n 18 uur kwamen afgelopen zondag 27 oktober een delegatie van 3 kaderleden en de bestuurder van de LIDL kadergroep van FNV Bondgenoten aan in Santiago de Chile. Ze waren afgereisd voor een week een vol vakbondsactiviteiten samen met vakbondsactivisten van WalMart Chili.  De doelstelling van het bezoek was het uitwisselen van ervaringen van organisatie op de werkvloer in beide supermarktketens, een bezoek gefaciliteerd door TIE-Netherlands en TIE-Chile. Kaderlid Fabian: “Het was een nuttig reis, een kijkje nemen hoe mensen in andere landen vakbonden organiseren: ik heb er super veel van geleerd”. Lees het reisverslag.

Uitwisseling in de supermarktsector: “Minder werken, meer verdienen!”.

TIE-Netherlands faciliteert sinds anderhalf jaar een uitwisselingsproject tussen vakbondsactivisten uit  de supermarktsector: tussen kaderleden van de Autonome Federatie van Vakbonden van WallMart Chili en de LIDL kadergroep van FNV Bondgenoten. . De uitwisseling is er onder andere op gericht om ervaringen over het organiseren op de werkvloer uit te wisselen en van elkaar te leren. In Chile zijn veel successen geboekt met de methode van productiemappen. In sommige winkels en DC is meer dan 80% georganiseerd onder het principe: “We willen minder werken, maar meer verdienen”. In Nederland vertelden ze hoe ze dat hebben aangepakt: een verslag van een week vol activiteiten in de supermarkt sector.  

Video uitwisseling vakbondsactivisten uit de supermarktsector uit Nederland en Chili

TIE Netherlands faciliteerde vorige jaar een uitwisseling tussen vakbondsactivisten van LIDL Nederland (van de LIDL kadergroep van FNV Bondgenoten) en de Federatie van Autonome Vakbonden van WalMart Chili.In Chili maakten ze een video over het bezoek van de LIDL vakbondsactivisten.

Uitwisseling met Chileense vakbondsleden inspiratie voor LIDL kadergroep campagne

Vorige week organiseerde de LIDL kadergroep van FNV Bondgenoten een landelijke campagne in het kader van de komende OR verkiezingen binnen de LIDL. Tientallen supermarkten en DCs werden bezocht en de werknemers werden bekend gemaakt met het werk van de kadergroep en haar kandidaten voor de OR verkiezingen. De LIDL kaderleden schreven een kort verslagje en lieten weten dat de uitwisseling met collega's in Chili hen mede geïnspireerd had tot het organiseren van de campagne.

Uitwisseling kaderleden supermarktsector Chili: ‘Nooit meer alleen’.

“In Nederland hebben we goede wetten, maar zijn we niet zo goed georganiseerd. Hier in Chili zijn de wetten slecht, maar zijn de mensen erg goed georganiseerd in hun supermarkt. In Nederland kunnen we daar zeker van leren.”

Uitwisseling Chileense en Nederlandse kaderleden supermarktsector een succes

Begin november organiseerde TIE-Nederland in samenwerking met FNV Bondgenoten een bezoek van jonge Chileense vakbondsleden aan Nederland. Ze waren in Nederland om te vertellen over het vakbondswerk in de supermarktsector en om hun ervaringen te delen met de kaderleden van de LIDL kadergroep van FNV Bondgenoten. De uitwisseling bleek een groot succes. Kaderlid Onno merkt op: ”Zeer interessante ervaring! En verrassend om te horen dat ze in Chili soms nog beter georganiseerd zijn dan hier. Hier zijn mensen toch wat lui geworden en we moeten veel werk verzetten om mensen bij de vakbond te betrekken. We zullen in de toekomst kijken in hoeverre de methoden die de Chilenen ons hebben aangereikt ons daarbij kunnen helpen.” 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren