Nederland

Kom naar workshop: Vrouwen internationaal actief voor gewoon beter werk!

Op dinsdag 28 oktober organiseren TIE-Netherlands, Abvakabo FNV, FNV Vrouw, Netwerk Vrouwen FNV, de workshop “Vrouwen internationaal actief voor gewoon beter werk!”. De workshop biedt de gelegenheid aan (vrouwelijke) werknemers om ideeen uit te wisselen en plannen te maken over het versterken van de positie van vrouwen op de werkvloer en binnen de vakbond. Drie vrouwelijke vakbondsactivisten van de onafhankelijke ambtenaren confederatie uit Turkije (KESK) zullen aanwezig zijn en delen hun ervaring. Kom ook!

video slotsymposium TIE-Netherlands

Op 21 januari 2017 organiseerde TIE-Netherlands haar slotsymposium. De belangrijkste thema's waar TIE de afgelopen jaren samen met buitenlandse en FNV kaderleden aan heeft gewerkt zijn uitgelicht. De video geeft een impressie van de dag en van het werk van TIE.

Link naar de video op youtube

Overdrachtsdocumenten TIE

Overdrachtsdocumenten TIE:

Hier vind je documenten die meer informatie geven over de werkwijze van TIE en hoe men hiermee aan de slag kan.

Het bericht wordt in de komende weken aangevuld met nieuwe documenten.

Het youtube kanaal met alle filmpjes over TIE projecten is hier te vinden, alle foto's vind je hier

Allen verenigd zullen we winnen!

Vakbondsleden FNV Metaal ontmoeten vakbondscollega’s uit Turkije, werkzaam in dezelfde multinationale  metaalbedrijven, bespreken hun arbeidsomstandigheden en voeren gezamelijk actie om deze te verbeteren.

TIE-Netherlands' jaarverslag 2014 staat online!

Het jaarverslag 2014 van TIE-Netherlands staat online en is hier te downloaden!

Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘Productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili.

Zowel in Chili als in Nederland hebben werknemers te maken met de gevolgen van neo-liberale globalisering. Door liberalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt de positie van werknemers vaak extra kwetsbaar. Tegelijkertijd is in Nederland de vakbondsorganisatiegraad dalende; specifiek mbt de LIDL ligt de organisatiegraad laag, volgens officieuze tellingen onder de 10%.

Kom ook naar de manifestatie tegen het handelsverdrag tussen de EU en VS

Het geplande nieuwe vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS bedreigt werkzekerheid en arbeidsomstandigheden in Europa  en betekent bovendien een verzwakking voor de positie van de vakbeweging. Een belangrijke reden dus voor vakbonden en vakbondsleden om zich druk te maken over dit verdrag! TIE-Netherlands sluit zich dan ook aan bij de protestbeweging tegen dit verdrag en zal aanwezig zijn tijdens de manifestatie op 11 oktober op het Beursplein in Amsterdam. Kom ook!

Verzet tegen het handelsverdrag vanuit de vakbeweging noodzakelijk

Het is maar weinig mensen bekend; momenteel onderhandelen de EU en de VS over een nieuw handelsverdrag . Als dit verdrag er doorkomt onder de voorwaarden zoals ze nu zijn opgesteld zal dit enorme negatieve gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. Er zal sprake zijn van een afbraak van regelgeving met betrekking tot milieu, gezondheid, veiligheid en zal hoogst waarschijnlijk leiden tot een verslechteringen voor de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Dus een belangrijke reden voor vakbonden en vakbondsleden om zich druk te maken over dit verdrag.

TIE-Netherlands Jaarverslag 2013

Lees hier het jaarverslag 2013 van TIE-Netherlands en ontdek wat wij vorig jaar organiseerden, welke vakbonden we ondersteunden en waar we successen hebben geboekt. Een geprinte versie, of een financieel jaarverslag ontvangen? Stuur een mailtje naar info@tie-netherlands.nl of een van de medewerkers.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vakbondsjongeren gaan internationaal!

Vakbondsjongeren gaan internationaal!

Uitnodiging

21 februari (19:00 – 21:00), Woerden

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren